svasdssvasds

รวมนโยบายด้านเกษตรกรรม เลือกตั้ง 2566 เกษตรกรไทยจะชีวิตดีขึ้นไหม ?

รวมนโยบายด้านเกษตรกรรม เลือกตั้ง 2566 เกษตรกรไทยจะชีวิตดีขึ้นไหม ?

นโยบายเด่น ด้านการเกษตรกรรม ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ในการเลือกตั้ง 2566 จากพรรคการเมือง 9 พรรค ได้แก่ ภูมิใจไทย รวมไทยสร้างชาติ เพื่อไทย ก้าวไกล ประชาธิปัตย์ ชาติพัฒนากล้า ไทยสร้างไทย ชาติไทยพัฒนา และ พลังประชารัฐ มีอะไรบ้าง มาดูกัน

SPRiNG ทีมข่าวการเมือง เฉพาะกิจ เลือกตั้ง 2566  ได้ รวบรวมนโยบายเด่น ด้านเกษตรกรรม เอาใจพี่น้องชาวเกษตรกร ซึ่งเป็นอาชีพเก่าแก่ของประเทศ ในการเลือกตั้ง 2566  จากพรรคการเมือง 9 พรรค ได้แก่ ภูมิใจไทย รวมไทยสร้างชาติ เพื่อไทย ก้าวไกล ประชาธิปัตย์ ชาติพัฒนากล้า ไทยสร้างไทย ชาติไทยพัฒนา และ พลังประชารัฐ 

ทราบกันหรือไม่ว่า ตลอด 10 ปี ประทศไทยใช้งบอุดหนุนเกษตรกรเฉลี่ย 1.2 แสนล้านบาท โดยล่าสุดปีงบประมาณปี 2564 ใช้งบ 1.8 แสนล้านบาท แต่เกษตรกรรายย่อย 20 เปอร์เซ็นต์ ที่มีที่ดินน้อย ได้รับผลประโยชน์เพียง 1.8 - 2 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่ผลประโยชน์ ตกอยู่กับเกษตรกรรายใหญ่ นั่นหมายความว่า เกษตรกรรายย่อยยังลืมตาอ้าปาก อย่างที่มันควรจะเป็นไม่ได้เลย 

ทั้งนี้ ข้อมูล นโยบายการเกษตรกรรม รวมถึงนโยบายด้านอื่น ในการเลือกตั้ง 2566 ที่รวบรวมไว้นั้น ก็เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 และเป็นข้อมูลที่คนไทยทุกคนมีสิทธิ "ทวงคำสัญญา" จากพรรคการเมือง ในวันที่พวกเขาได้บริหารประเทศ หลังจากวันเลือกตั้ง 14 พ.ค. 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• นโยบายพรรคเพื่อไทย ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรมีรายได้ 30,000 บาทต่อไร่ต่อปี
- พักหนี้เกษตรกรทั้งต้นและดอก 3 ปี
- เพิ่มผลผลิตข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ลำไย โดยเฉพาะข้าวโพดและถั่วเหลือง เน้นผลิตลดการนำเข้าปีละกว่า 3 แสนล้านบาทต่อปี
- ยกเลิก พ.ร.ก.ประมง 2558/บังคับใช้ พ.ร.ก.ฉบับใหม่ที่จัดทำร่วมกับพี่น้องประมงตัวจริง
- ประมงพื้นบ้านขนาดเล็กจดทะเบียนฟรี ไม่ต้องขออนุญาต
- ผลักดันกฎหมายอากาศสะอาด

นโยบายพรรคพลังประชารัฐ ด้านเกษตรกรรม


- โครงสร้างภาคเกษตร ด้วยนโยบาย “3 เพิ่ม 3 ลด” คือ เพิ่มรายได้ เพิ่มนวัตกรรม เพิ่มทางเลือก และ ลดภาระหนี้ ลดความเสี่ยง ลดต้นทุน
- ที่ดินประชารัฐ แก้ปัญหาที่ดินทำกิน

นโยบายพรรคก้าวไกล ด้านเกษตรกรรม
- คืนที่ดิน 10 ล้านไร่ เปลี่ยน สปก.เป็นโฉนดให้เกษตรกร  โดยก้าวไกล ตั้งงบประมาณไว้ 1 หมื่นล้านบาท ภายใน 4 ปี
- กระจายอำนาจการประมงให้ท้องถิ่น-ชาวประมง
- กำจัดการเผาภาคการเกษตรภายใน 3 ปี พร้อมงบปรับตัวตำบลละ 3 ล้านบาท (1,000 ตำบลเสี่ยง)
- ผลักดันกฎหมายอากาศสะอาด
- หนี้สินเกษตรกร จะมีมาตรการว่าถ้าสามารถชำระได้ครึ่งนึง อีกครึ่งรัฐบาลจะชำระให้ แต่ถ้าไม่มีเงินชำระหนี้ ส่งเสริมให้ปลูกไม้เศรษฐกิจ โดยเป็นการเช่าที่ดินในการปลูก และนำรายได้ส่วนนี้มาชำระหนี้ ตั้งแต่วันแรกที่รัฐทำการเช่าที่ดิน เมื่อครบกำหนดการเช่าที่ดิน จะแถมต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่ให้เกษตรกรอีกครึ่ง สุดท้ายถ้าเกษตรกรไม่มีเงินและที่ดิน จะมีโครงการติดแผงโซลาร์เซลล์ บนหลังคาบ้าน รายได้จะนำมาชำระหนี้

นโยบายพรรคภูมิใจไทย ด้านเกษตรกรรม


- เกษตรกรร่ำรวย รู้ราคาก่อนปลูก รับเงินก่อนขาย เสียหายมีประกัน Contract Farming ขายข้าว 12,000 บาท/ตัน ข้าวหอมมะลิ 18,000/ตัน มันสัมปะหลัง 4 บาท/กก. ปาล์มทลาย 5 บาท/กก. น้ำยางสด 62 บาท/กก. ยางแผ่น 65 บาท/กก.
- เกษตรเพื่อสุขภาพ คนไทยไม่เป็นโรค ลดการใช้สารเคมีลงร้อยละ 50 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 4 ปี เพิ่มพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ มีการเก็บภาษีสารเคมี ที่เป็นอันตรายเพิ่มขึ้น ตลอดจนห้ามโฆษณาสารเคมีอันตราย

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ ด้านเกษตรกรรม มาแบบเบิ้มๆ ผลักดันช่วยเกษตรเต็มที่

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ ด้านเกษตรกรรม

- ประกันรายได้ จ่ายเงินส่วนต่าง ข้าว มัน ยาง ปาล์ม และข้าวโพด
- ชาวนารับ 30,000 บาทต่อ 1 ครัวเรือน
- 3 ล้านบาทต่อยอดเกษตรแปลงใหญ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน การเสริมสร้างสภาพใหม่ให้กับภาคเกษตรของทั้งพืช ประมงและปศุสัตว์
- ธนาคารหมู่บ้าน/ชุมชน แห่งละ 2 ล้านบาท
- ออกโฉนดที่ดิน 1 ล้านแปลง ภายใน 4 ปี
- ให้กรรมสิทธิ์ทำกินให้กับผู้ทำกินในที่ดินของรัฐ
- ให้เงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรประมง กลุ่มละ 100,000 บาทต่อปีทุกกลุ่ม
- ปลดล็อกประมงพาณิชย์ ภายใต้ IUU
- เพิ่มความสำคัญให้กับภาคเกษตรให้มีจีดีพีสูงขึ้น จาก 8.5 เปอร์เซ็นต์ เป็น 10 เปอร์เซ็นต์ ของจีดีพี รวมของทั้งประเทศ
- ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 2 ล้านไร่ และเกษตรคาร์บอนต่ำ ลดโลกร้อน

นโยบายพรรครวมไทยสร้างชาติ ด้านเกษตรกรรม

- ตั้งกองทุนพยุงราคาสินค้าเกษตร
- เพิ่มเงินสนับสนุนต้นทุนปลูกข้าวครอบครัวละ 5 ไร่ ไร่ละ 2,000 บาท
- แก้กฎหมายที่ดินให้ประชาชนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมีแต่ทับซ้อนกับที่ดินของรัฐ มีสิทธิทำกิน

นโยบายพรรคไทยสร้างไทย  ด้านเกษตรกรรม คุณหญิงหน่อย นำทีม

นโยบายพรรคไทยสร้างไทย  ด้านเกษตรกรรม

- สินค้าเกษตรราคาสูง เกษตรกรกำหนดราคาขายได้
- ประปาเพื่อการเกษตร แกนาแล้ง-น้ำท่วม ขุดลอกคลอง ขุดบ่อนา 1 ล้านบ่อ ขุดบ่อบาดาล 1 แสนบ่อ
- แก้ปัญหาสิทธิที่ดินทำกิน ปฏิวัติที่ดิน สปก.
- กองทุนวิสาหกิจชุมชนเพื่อเกษตรกร

นโยบายพรรคชาติพัฒนากล้า ด้านเกษตรกรรม

- เกษตรสร้างชาติ พัฒนาเกษตรพรีเมี่ยม เพิ่มคุณภาพขายราคาสูง
- ใช้เทคโนโลยีช่วยเกษตรแปรรูป โดย cloud factory
- สอนเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ ค้าออนไลน์
- ปรับโครงสร้างสหกรณ์เกษตรไทย รวมเป็นบริษัท และผลักดันเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์
- ส่งเสริมการทำแอปพลิเคชัน นำข้อมูลทั้งหมดของกระทรวงเกษตร และสร้างสังคมบนโลกออนไลน์ ที่เกษตรกรสามารถค้นหาและรู้ได้ว่า พื้นที่ของตัวเองเหมาะกับการปลูกพืชชนิดไหน ต้องใช้ปุ๋ยแบบใด หรือคนที่อยากทำเกษตรอินทรีย์ มีข้อมูลแนะนำให้เหมาะกับพื้นที่ 

นโยบายพรรคชาติไทยพัฒนา ด้านเกษตรกรรม

นโยบายพรรคชาติไทยพัฒนา ด้านเกษตรกรรม

- เกษตรกรรุ่นใหม่ ขายคาร์บอนเครดิตได้
- แจกพันธุ์ข้าวฟรีทั่วประเทศ 60 ล้านไร่ ลดต้นทุนและยกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพมากขึ้น
- ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรทั่วประเทศหน่วยละ 2 บาท
- สานต่อระบบบาดาลขนาดใหญ่ทุกตำบล น้ำสะอาดทุกหมู่บ้าน
- มีการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อแก้ความยากจน และระบบสหกรณ์ จะเป็นรากฐานในการประคองให้ไปได้ เพราะไม่เช่นนั้นจะถูกยึดครองจากเกษตรกรรายใหญ่ 
 

related