svasdssvasds

นโยบายเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง 2566 มีอะไรบ้าง?

นโยบายเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง 2566 มีอะไรบ้าง?

เลือกตั้ง2566 นี้ หลายพรรคการเมืองได้ฉายนโยบายที่หลากหลายให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันไปเยอะแล้ว แต่น้อยนักที่จะได้ฟังนโยบายเกี่ยวกับสัตว์ในประเทศไทย เราสรุปมาให้แล้ว

เรื่องสวัสดิภาพสัตว์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งสำคัญพอ ๆ กับปัญหาสิ่งแวดล้อมและปากท้องของประชาชน ทุกวันนี้ สัตว์เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่เติมเต็มสิ่งแวดล้อมและความอิ่มท้องให้กับมนุษย์ ทั้งสัตว์ที่อยู่ในป่าก็ดี สัตว์ที่อยู่ในบ้านก็ดี หรือสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มก็ดี

จากการพูดคุยและร่วมสนทนากับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ที่น่าสนใจเลยทีเดียว

ประเด็นแรก หากถามว่า ทำไมเราถึงควรให้สัตว์โดยเฉพาะสัตว์ฟาร์มมีสวัสดิภาพที่ดี เพราะอยู่ไม่นามันก็ต้องถูกคร่าชีวิตเพื่อมาเป็นอาหารให้กับมนุษย์อยู่แล้ว ประเด็นนี้เลยขอตอบได้เลยว่า ไก่ วัว หมู เป็ด เป็นสัตว์ฟาร์มที่ก็ต้องการมีชีวิตที่ดีเหมือนกัน แม้จะมีช่วงเวลาของชีวิตไม่มากนักเหมือนสัตว์อื่น ๆ และมนุษย์ แต่ช่วยเวลาที่เหลือเหล่านั้นระหว่างเติบโต พวกมันเองก็สามารถมีชีวิตที่เป็นสุขได้เหมือนกัน ซึ่งในประเทศไทยมีเพียงไม่กี่ฟาร์มเท่านั้นที่ทำได้

สัตว์ฟาร์มในต่างประเทศหลายแห่งจะมีพื้นที่ที่สัตว์ได้วิ่งเล่นผ่อนคลายเพื่อให้มีความสุขในการใช้ชีวิต Cr. Pixarbay ประเด็นที่สองสัตว์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะช้าง ก็ควรที่จะต้องได้รับการดูแลสวัสดิภาพที่ดีด้วยเช่นกัน ในอดีต ช้างถูกนำมาใช้งานด้วยการลากซุงหรือของหนัก ๆ แต่เมื่ออุตสาหกรรมเหล่านี้น้อยลงก็ถูกย้ายไปยังปางช้าง เนื่องจากกลับเข้าไปไม่ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

และปางช้างก็พยายามฝึกช้างให้สามารถทำรายได้จากการท่องเที่ยว ด้วยการนำไปแสดงท่าทางที่ผิดธรรมชาติของสัตว์ไป มีการฝึกตั้งแต่ตอนยังเป็นช้างเด็ก ซึ่งในความเป็นจริง หากช้างไม่สามารถกลับเข้าไปได้แล้ว เราสามารถช่วยให้มันมีสวัสดิภาพที่ดีได้ ด้วยการให้พื้นที่ การเลี้ยงดูที่สมบูรณ์แทน รวมถึงบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบและผิดธรรมชาติ ซึ่งประเทศไทยกมีปางช้างที่ทำแบบนี้ได้เหมือนกัน แต่น้อยมาก

ประเด็นที่สาม สัตว์ที่ใกล้ตัวเราที่สุด คือหมาแมวจรจัด ซึ่งยังมีปัญหาที่เราไม่อาจควบคุมประชากรของพวกมันได้ รวมถึงให้สวัสดิภาพที่ดีเมื่อลืมตาดูโลก จนทำให้ประชากรหมาแมวเกลื่อนเมือง รวมไปถึงดึงให้ผู้คนบริจาคเพื่อช่วยเหลือกันอย่างมากมาย ทั้ง ๆ ที่หากระบบดีก็ไม่จำเป็นต้องบริจาคก็ย่อมได้

หมาแมวจรจัดในประเทศไทยก็เยอะ ต้องเร่งควบคุมและให้พวกมันมีสวัสดิการที่ดีรองรับ Cr. Pixarbay ประเด็นที่สี่ สัตว์ป่าบุกรุกที่ดินทำกินของพี่น้องเกษตรกรเป็นเรื่องที่พบเจอได้บ่อย เกิดความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับชาวบ้านมานานหลายสิบปีแล้ว ซึ่งเหตุผลที่ช้างออกหากินยังพื้นที่ผู้คนมากขึ้นเนื่องจากพื้นที่ป่าเริ่มคับแคบและมีน้อย อาหารการกินอาจไม่สมบูรณ์เช่นเดิม จึงตามหาของกินในถิ่นคน นี่จึงเป็นอีกรอยร้าวที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งแก้ไข

ด้วยเหตุนี้ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก อย่าง World Animal Protection Thailand จึงได้จัดงานเสวนากับพรรคการเมือง ว่าในการเลือกตั้งปี 2566 นี้ แต่ละพรรคการเมืองมีนโยบายใดบ้างในการดูแลสวัสดิภาพของสัตว์ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ

ซึ่งสปริงนิวส์ได้รวบรวมมาให้ดังนี้

นโยบายเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง 2566 มีอะไรบ้าง? พรรคชาติไทยพัฒนา

 • ลดรอยแยกระหว่างสัตว์ป่ากับสัตว์ป่า
 • จัดตั้งกองทุน เพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่าและสัตว์บ้าน ลดความใจบุญคนไทย (ลดการบริจาค)

พรรคเพื่อไทย

 • จัดทำที่ดินทำกินให้สัตว์ป่า/คุ้มครองพื้นที่ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
 • จัดทำแอปพลิเคชัน ติดตามพื้นที่ป่าแบบ Realtime ติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าอย่างใกล้ชิด และมีการตอบสนองเมื่อมีการบุกรุก
 • ลดความขัดแย้งระหว่างที่ทำกินของเกษตรและสัตว์ป่า

พรรคประชาธิปัตย์

 • แก้ระเบียบกระทรวงที่ทำให้พ.ร.บ.ทารุณกรรมสัตว์และคุ้มครองสัตว์ไม่สมบูรณ์
 • ปรับความคิดของรัฐบาลให้ให้น้ำหนักเรื่องสัตว์ป่ามากขึ้น ไม่ใช่สนใจแต่สัตว์เศรษฐกิจ

พรรคก้าวไกล

 • ปรับงบประมาณกองทัพให้เป็นงบประมาณประชาชน เพื่อนำมาดูแลสวัสดิภาพสัตว์
 • แก้ปัญหาหมาแมวจรจัด ทำบัตรประชาชนหมาแมว เพื่อจัดทำข้อมูลประชากร
 • เพิ่มงบท้องถิ่น เพื่อจัดทำวัคซีน/ทำหมัน
 • ทำสถานที่พักพิงที่มีคุณภาพ มีผู้ดูแลสัตว์ชั่วคราวเพื่อส่งต่อให้ผู้รับเลี้ยง คนรับเลี้ยงสัตว์ได้รับประกันสุขภาพสัตว์ฟรี
 • แก้ปัญหาช้างป่าด้วยค่าเยียวยาชดเชยสำหรับเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากการถูกช้างป่าบุกรุก
 • เพิ่มศักยภาพให้ทีมงานอาสาช้างป่า ในการดูแลสวัสดิภาพสัตว์อย่างเต็มที่
 • ช้างป่าต้องอยู่ในป่า หลอกล่อช้างป่ากลับเข้าป่าด้วยอาหาร
 • รัฐและเอกชนต้องช่วยกันหาเงินเข้าพื้นที่

พรรคพลังประชารัฐ

 • นำพื้นที่สปก.ที่ใช้งานผิดประเภท ยึดคืนเพื่อให้สัตว์ป่ากับคนอยู่ร่วมกันได้
 • ทำแนวกั้นนำช้างกลับสู่ป่า
 • มีโครงการปลูกป่า เพิ่มพื้นที่ป่าให้สัตว์ป่าจะได้ไม่ต้องออกมาหากินข้างนอก
 • พิจารณาแบ่งพื้นที่อุทยานให้กับประชาชนที่ทำกินหรืออยู่อาศัยเท่านั้น ต้องไม่ใช่ให้พื้นที่นายทุน
 • เข้มงวดการส่งออกสัตว์ป่าออกนอกประเทศ เช่น งาช้างและสัตว์คุ้มครอง เพราะประเทศไทยยังเป็น Watch list ค้าสัตว์ผิดกฎหมาย

พรรคชาติพัฒนากล้า

 • จัดทำ Open Data เพื่อสร้างตัวเลือกให้ผู้บริโภค สามารถตรวจสอบได้ว่าเนื้อหนูจากฟาร์มแห่งนี้ถูกดูแลและมีสวัสดิภาพที่ดีหรือไม่
 • ทำ QR ที่ตั๋วอุตสาหกรรมสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว เช่น ช้างตัวนี้ชื่ออะไร ถูกใช้งานแบบไหน ทำงานมาแล้วกี่ชั่วโมง วันนี้แบกคนมาแล้วกี่กิโลกรัม เพื่อให้ผู้คนตัดสินใจไม่ใช้บริการหากช้างถูกใช้งานหนักเกินไป

หากข้อมูลเหล่านี้ยังไม่เพียงพอและต้องการศึกษาหรือดูไลฟ์เสวนาสด ๆ สามารถรับชมได้ที่ >>> 

related