svasdssvasds

“ปาร์ตี้ลิสต์รวมไทยสร้างชาติ” เช็กรายชื่อ 100 คน ใครรอดผ่านเข้าสภาบ้าง

“ปาร์ตี้ลิสต์รวมไทยสร้างชาติ” เช็กรายชื่อ 100 คน ใครรอดผ่านเข้าสภาบ้าง

เปิดรายชื่อ “ปาร์ตี้ลิสต์รวมไทยสร้างชาติ” หรือ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ครบทั้ง 100 คน โดยการเลือกตั้ง 14 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา มีส.ส.สอบผ่านเพียง 13 คนเท่านั้น

การเลือกตั้ง 14 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดรายชื่อ “ปาร์ตี้ลิสต์รวมไทยสร้างชาติ” หรือ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ จำนวน 100 คน โดยไม่มีรายชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นเพียงแค่แคนดิเดตของพรรคเท่านั้น

โดยผลการเลือกตั้ง 2566 พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) รวม 36 ที่นั่ง แยกเป็นส.ส.แบ่งเขต 23 ที่นั่ง และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 13 ที่นั่ง

“ปาร์ตี้ลิสต์รวมไทยสร้างชาติ” เช็กรายชื่อ 100 คน ใครรอดผ่านเข้าสภาบ้าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรายชื่อ “ปาร์ตี้ลิสต์รวมไทยสร้างชาติ” ทั้ง 100 คน ในการเลือกตั้ง 14 พ.ค. 2566 ประกอบด้วย

1. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค  
2. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  
3. นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์  
4. หม่อมหลวง ชโยทิต กฤดากร  
5. นายสุชาติ ชมกลิ่น  
6. นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ  
7. นายวิทยา แก้วภราดัย  
8. นายชัชวาลล์ คงอุดม  
9. นายจุติ ไกรฤกษ์  
10. นายธนกร วังบุญคงชนะ  
11. นายเกรียงยศ สุดลาภา  
12. นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรื่อง  
13. นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์  
14. นายอนุชา บูรพชัยศรี  
15. นายเสกสกล อัตถาวงศ์  
16. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
17. นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์  
18. นางสาวทิพานัน ศิริชนะ  
19. นายโรจน์พิศาล อินทรักษ์  
20. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง  
21. พ.อ.เพื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา  
22. นายชุมพล กาญจนะ  
23. นายสามารถ มะลูลีม  
24. นายโกวิทย์ พวงงาม  
25. นายปรากรมศักดิ์ ชุณหะวัณ  
26. นายสยาม บางกุลธรรม  
27. นางบุญญาพร นาตะธนภัทร  
28. นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์  
29. นายวินท์ สุธีรชัย  
30. นายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์  

“ปาร์ตี้ลิสต์รวมไทยสร้างชาติ” เช็กรายชื่อ 100 คน ใครรอดผ่านเข้าสภาบ้าง

​​​​​​31. นายบุญยอด สุขถิ่นไทย  
32. นายพีระภัฏ บุญเจริญ  
33. นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์  
34. นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล  
35. นายวิฑูร กรุณา  
36. นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ  
37. นายภิเษกศักดิ์ ศักดิ์สมบูรณ์  
38. นายจงรักภักดี ญาณวินะโย  
39. นายพลพนธ์ แตงอ่อน  
40. นายธนดี หงษ์รัตนอุทัย  
41. นายธันย์ธรณ์เทพ แย้มอุทัย  
42. นายวิเชษฐ์ ชูชื่น  
43. นายนพดล พรหมภาสิต  
44. นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง  
45. นางสาวสุภาพิชญ์ ไชยดิษฐ์  
46. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์  
47. นายสุรพล แสวงศักดิ์  
48. นายพีระ จันทร  
49. นางสาวนันทนัช แสงทอง
50. นางสาวกัญจน์ณิชา เดชธนาพันธ์  
51. นายวิฑูรย์ อริยะพงษ์  
52. นายชินกร ก้าววิทยาคม  
53. นายอำนวย จันทมนตรี  
54. นายพรเทพ จันทร์จิระศานติ์  
55. นายชัยยุทธิ์ สงวนแก้ว  
56. นายสมหวัง อัสราษี  
57. นายเสกสรรค์ อุ่นอ่อน  
58. นายอนันต์ ทองอุ่น  
59. นายไทย์ธน รุ่งเรือง  
60. นายสราวุธ ศุภรมย์  
61. นางนัยนา ใคลลัดดา  
62. นางอัมราพร มุ้งทอง  
63. นายจำลอง ครูฑขุนทต  
64. พ.ต.ท. สุรทิน พิมานเมฆินทร์  
65. นางสาวรัตนาวรรณ สุขศาลา  
66. นายอานนท์ แสนน่าน  
67. นายวันเฉลิม กุนเสน  
68. นางสาวศิริรัตน์ สิริโชควงศ์สกุล  
69. นางสาวสิริยากร สินกัน  
70. นายสราวุฒิ สุวรรณรัตน์  
71. จ.ส.ต.พันแสน เสือพริก  
72. นายสิทธิพงศ์ วงศ์เลิศศักดิ์  
73. นายภูมินทร์ วรปัญญา  
74. นายสมัย เจริญช่าง  
75. นายสุรศักดิ์ เดือนแจ่ม  
76. นายสุพจน์ เดชะผล  
77. นายพินิจ สิทธิโห  
78. นายอวยชัย วะทา  
79. นางสาวพวงผกา กงเพชร  
80. นางสาวอลิษา องศารา  
81. นายไพโรจน์ ไชยบัณฑิต  
82. นายธำรงเกียรติ ส่องศิรี  
83. นายทรงยศ บุญบำรุงชัย  
84. นายภสุ จันทร์สม  
85. นายภาณุ ยนต์สุข  
86. นางอุตมพร ปรานมนตรี  
87. จ.อ.ศุภวัฒน์ เมธาวัชรินทร์
88. นางสาวณิชกานต์ สิงขจร  
89. นางสาวธันย์ชนิตา วัฒนสินธุ์  
90. นายอุดมศักดิ์ สุวรรณธนะ  
91. นางสาวศุภิชชญา พลโยธา  
92. นางสาวปาณัสม์ษญา แก้วก๋าคำ  
93. นางสาวปัณวราภรณ์ อัมพวัลย์  
94. นายธิติวุฒิ ตั้งก้องเกียรติ  
95. นายสมโภช โชติชูช่วง  
96. นายสุพัฒ ชาตรี  
97. นายภาคิน สมมิตรธนกุล  
98. นายไพฑูรย์ หอมกลุ่น  
99. นางสาวพรรณทิพย์ ยอดวิเศษบวร  
100. นางสาวณัฏฐ์อริญ เรืองสมบัติ

“ปาร์ตี้ลิสต์รวมไทยสร้างชาติ” เช็กรายชื่อ 100 คน ใครรอดผ่านเข้าสภาบ้าง นั่นหมายความว่าผลการเลือกตั้ง 14 พ.ค. 2566 ปาร์ตี้ลิสต์รวมไทยสร้างชาติ ตั้งแต่ลำดับที่ 14-100 จะเป็นส.ส.สอบตกทันที เว้นเสียแต่ว่ามีส.ส.บัญชีรายได้ลำดับต้นๆลาออก ก็จะทำให้มีการขยับลำดับส.ส.ขึ้นไปแทน

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด