svasdssvasds

"สมชัย" แนะจับตา MOU ข้อ 11 "ก้าวไกล" จ่อรื้อระบบงบประมาณใหม่ แบบฐานศูนย์

"สมชัย" แนะจับตา MOU ข้อ 11 "ก้าวไกล" จ่อรื้อระบบงบประมาณใหม่ แบบฐานศูนย์

“สมชัย” เผย MOU ข้อ 11 ของรัฐบาลก้าวไกล เล็งรื้อระบบงบประมาณใหม่ แบบฐานศูนย์ แต่ทำไมพรรคร่วมไม่พูดถึง ชี้ส่วนราชการเตรียมรับมือ ดูตั้งแต่บาทแรกที่ใช้

 "MOU" ย่อมาจาก Memorandum of Understanding หมายถึง การลงนามในบันทึกความเข้าใจ เป็นการทำข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะทำงานไปในทิศทางไหน มีข้อตกลงอะไรที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันบ้าง รายละเอียดของเนื้องานที่ทุกฝ่ายต้องเข้าใจเหมือนกันอธิบายง่าย เป็นการทำข้อตกลงที่มือลายลักษณ์อักษรเป็นหลักฐาน  ถ้าฝ่ายที่ทำ MOU แล้วไม่ได้ทำตามข้อตกลงที่ระบุไว้ ไม่มีผลทางกฏหมาย

 ด้านนายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก สมชัย ศรีสุทธิยากร ประเด็น ระบบงบประมาณแบบใหม่ (ฐานศูนย์) โดยมีรายละเอียดว่า “แทบไม่มีพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลไหนกล่าวถึงสิ่งที่อยู่ใน MOU ข้อที่ 11 ของพรรคก้าวไกล เรื่องจัดทำระบบงบประมาณใหม่ (ฐานศูนย์)

ZBB. : Zero-Based Budgeting เป็นแนวคิดในการจัดทำงบประมาณซึ่งต่างจากวิธีการที่ทำในปัจจุบันที่ยอมรับอดีตและพิจารณาเฉพาะส่วนเพิ่มที่แตกต่างหรือแบบ Incremental

ZBB. เป็นการพิจารณางบประมาณแบบฐานศูนย์ พิจารณาตั้งแต่บาทแรกของการตั้งงบประมาณของหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงาน คือ การรื้อระบบงบประมาณใหม่ โดยหน่วยราชการต้องชี้แจงความมีเหตุผลของงบประมาณที่เคยได้รับในอดีต ว่า มีความจำเป็นอย่างไร จึงจะได้งบในอนาคต ไม่ใช่ว่า เคยได้ ก็ต้องได้ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• เสรีพิศุทธ์ เสรีรวมไทย ชี้ MOU จัดตั้งรัฐบาลก้าวไกล ผูกมัดมากไป ส่งกลับไปแก้

• MOU คืออะไร? ทำไม 9 พรรคการเมืองต้องใช้ จัดตั้งรัฐบาล2566

• อัปเดต จำนวน ส.ส. รัฐบาลก้าวไกล 314 ที่นั่ง ล่าสุดพรรคใหม่ หนุน พิธาอีก 1 เสียง

ระบบ ZBB. จึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ทั้งแนวคิดและการดำเนินการ ต้องทำความเข้าใจหน่วยราชการ การจัดเตรียมระบบ ฝึกอบรม และใช้เวลาในการดำเนินการอย่างน้อย 2 ปี จึงจะเปลี่ยนใหม่ได้

ปี 2567 เป็นไปไม่ได้ ปี 2568 น่าจะไม่ทัน อาจจะทำได้ในปี 2569 หากมีการเตรียมการอย่างเป็นระบบและจริงจัง

อย่างไรก็ตาม ในเชิงประสบการณ์ของต่างประเทศ ZBB. ควรเป็นนโยบายที่มาใช้ทุก 5 ปี หรือ 10 ปี เพื่อทบทวนใหญ่ มากกว่าที่จะใช้ต่อเนื่องทุกปี มิเช่นนั้น เวลาที่ใช้ในการทำงบประมาณอาจจะยาวกว่าเวลาที่ใช้งบประมาณ

สรุป ซื้อครับ ลองดูสักรอบ

ที่มา : สมชัย ศรีสุทธิยากร

related