svasdssvasds

เช็กผลการเลือกตั้ง 2566 อย่างเป็นทางการ กกต.ประกาศแล้ว ก้าวไกล เหลือ 151 คน

เช็กผลการเลือกตั้ง 2566 อย่างเป็นทางการ  กกต.ประกาศแล้ว ก้าวไกล เหลือ 151 คน

เช็ก ผลการเลือกตั้ง 2566 อย่างเป็นทางการ กกต.ประกาศแล้ว , พรรคก้าวไกลได้ ส.ส.แบบแบ่งเขตลด 1 เขต เหลือ 112 เขต เท่ากับพรรคเพื่อไทย ส่วนพรรคภูมิใจไทย ชนะเพิ่ม 1 เขต เป็น 68 เขต (รวม ส.ส.เขต+ปาร์ตี้ลิสต์ = 71 ที่นั่ง) โดย กกต. จะรับรอง ส.ส. ภายใน 60 วัน

สำนักงาน กกต. ระบุด้วยว่า สำหรับการประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งกกต. ต้องประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ซึ่งการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่นี้ เป็นการคำนวณในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งสำนักงานกกต. ต้องเสนอกกต. พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้ง ต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สำนักงาน กกต.) ได้รายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2566 อย่างเป็นทางการ ของสนง.กกต. ผ่านเว็บไซต์ official.ectreport.com 

พบว่า ส.ส.เขต ของพรรคก้าวไกล ลดลง 1 คน จาก 113 คน เหลือ 112 คน  ขณะที่ พรรคภูมิใจไทย ส.ส.เขต เพิ่มขึ้น จาก 67 คน เป็น 68 คน

อย่างไรก็ตาม พรรคก้าวไกล ยังคงเป็นอันดับ 1 เมื่อรวม ส.ส.เขต 112 คน กับ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 39 คน คือ 151 คน

ขณะที่เพื่อไทย มีจำนวน ส.ส. เขต 112 คน  ส.ส.บัยชีรายชื่อ 29 รวม 141 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยในเขตที่เป็นประเด็น ที่ทุกคนจับตามองก็คือ  เขต 3 ปราจีนบุรี  โดย กกต. ได้เปิดเผยผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการ ที่ยืนยันว่า ก้าวไกล แพ้การเลือกตั้งเขต 3 ปราจีนบุรี ให้กับ ภูมิใจไทย จริง ทำให้ กก. ชนะที่นั่ง ส.ส.แบบแบ่งเขต รวม 112 เขต เท่ากับ พท. อย่างไรก็ตาม ก้าวไกล ยังมีที่นั่ง ส.ส.แบบปาร์ตี้ลิสต์ เท่าเดิม คือ 39 ที่นั่ง มากกว่า พท. ซึ่งมี ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 29 ที่นั่ง

สำหรับการเลือกตั้งเขต 3 ปราจีนบุรีนั้น นายสฤษดิ์ บุตรเนียร ผู้สมัคร ส.ส. ภูมิใจไทย ได้คะแนน 30,833 คะแนน มากกว่า นายสุนทร คมคาย ผู้สมัครพรรคก้าวไกล ที่ได้คะแนนเป็นอันดับ 2 ที่ 27,327 คะแนน ส่วนอันดับ 3 คือ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ได้ 18,490 คะแนน

ไม่เพียงเท่านั้น ตรวจสอบพบว่า ในเขต 3 ปราจีนบุรี มีบัตรเสีย (ส.ส.เขต) 4,737 ใบ และบัตรไม่เลือกผู้ใด 1,899 ใบ อย่างไรก็ดี คะแนน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกล ในเขตเดียวกัน ชนะมาเป็นอันดับ 1 ที่ 44,298 คะแนน มากกว่าพรรคภูมิใจไทย ที่ได้คะแนนแบบบัญชีรายชื่อในเขตนี้ตามมาเป็นอันดับ 4 กว่า 10 เท่า (4,102 คะแนน)

เช็กผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ  กกต.ประกาศแล้ว ก้าวไกล เหลือ 151 คน

เช็กผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ  กกต.ประกาศแล้ว ก้าวไกล เหลือ 151 คน

เช็กผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ  กกต.ประกาศแล้ว ก้าวไกล เหลือ 151 คน
 

related