svasdssvasds

ผลโหวตนายกฯ รอบ 3 "เศรษฐา" นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่ 30

ผลโหวตนายกฯ รอบ 3 "เศรษฐา" นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่ 30

ผลโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ที่ประชุมรัฐสภา โหวตนายกฯ "เศรษฐา ทวีสิน" เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย ได้รับความเห็นชอบ 376 เสียงโหวตนายกฯรอบ 3 เห็นชอบ เกิน 374 เสียง ขณะที่ สว. ที่มาจากเหล่าทัพ ยังคงโหวตงดออกเสียง

 วันนี้ 22 สิงหาคม ที่รัฐสภา การประชุมร่วมกันของรัฐสภา พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เสนอชื่อนายเศรษฐา ทวีสิน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ตามมาตรา 160 เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 แต่เพียงผู้เดียว โดยผลการลงคะแนน จากจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง รวม  คน แบ่งเป็น สส.   คน และ ส.ว.   คน 

ปัจจุบันรัฐสภามีสมาชิกรวม 747 คน เสียงเกินกึ่งหนึ่งสำหรับการโหวตนายกรัฐมนตรี จะต้องได้ 374 เสียง

 เวลา 15.11 น. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงคะแนนจะเป็นแบบเปิดเผย และจะเป็นการเรียกชื่อตามลำดับอักษรเป็นรายคน โดยต้องได้รับเกินกึ่งหนึ่งหรือมากกว่าเกิน 374 เสียงขึ้นไป

 ล่าสุดเมื่อเวลา 16.49 น. ผ่านมาเกินกว่าครึ่งทางแล้ว ผลปรากฏว่าที่ประชุมร่วมรัฐสภา ได้โหวตเห็นชอบเกิน 374 เสียง ไม่เห็นชอบ 144 เสียง งดออกเสียง 67 เสียง

ทั้งนี้สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ส่วนใหญ่โหวตเห็นชอบให้กับนายเศรษฐาเกินกว่า 100 คน ขณะที่ สว. ที่มาจากเหล่าทัพ โหวตงดออกเสียง ส่วนพรรคร่วมรัฐบาลทั้ง 11 พรรค โหวตเห็นชอบครบ

เวลา 17.00 น. ระหว่างการโหวตผ่านไปแล้วกว่า 70 เสียง เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เมื่อนายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย อายุ 44 ปี สส.ก้าวไกล เกิดอาการเป็นลม ล้มฟุบลงไปที่พื้น ต้องเรียกแพทย์ประจำสภา เข้าช่วยเหลือเป็นการด่วน โดยมีการปั๊มหัวใจช่วยชีวิต และนำส่ง รพ. เป็นการด่วน ประธานรัฐสภา จึงได้มีคำสั่งยุติการโหวตชั่วคราว ล่าสุดมีรายงานว่า สส.ก้าวไกล หัวใจกลับมาเต้นปกติแล้ว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• 4 ความน่าจะเป็น ฉากทัศน์ ก่อนโหวตนายกรอบ 3 : เพื่อไทย-ก้าวไกล ใครต้องบอกเลิก

• มติวิป 3 ฝ่าย เคาะโหวตนายกฯ รอบ 3 ‘สส.-สว.’ อภิปรายฯ 5 ชม. ไม่ต้องแสดงวิสัยทัศน์

• โหวตนายกรอบ 3 วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เศรษฐา ทวีสิน จากเพื่อไทย ลุ้น

ผลโหวตนายกฯ รอบ 3 "เศรษฐา" นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่ 30

ผลคะแนนเลือกนายกฯ ของ สส.-สว. ล่าสุด

• เห็นชอบ 482 เสียง 

• ไม่เห็นชอบ 164 เสียง 

• งดออกเสียง 81 เสียง 

• ไม่แสดงตน 20 เสียง

 สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ เมื่อมีการเห็นชอบบุคคลที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว ประธานรัฐสภา คือนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา จะเป็นผู้นำชื่อนายกฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป

related