svasdssvasds

มท. 1 ลงพื้นที่ ทำหน้าที่อะไรบ้าง? โผ ครม. ชี้ "อนุทิน" ครองเก้าอี้ รมว.มหาดไทย

มท. 1 ลงพื้นที่ ทำหน้าที่อะไรบ้าง? โผ ครม. ชี้ "อนุทิน" ครองเก้าอี้ รมว.มหาดไทย

มท. 1 ลงพื้นที่ ทำหน้าที่อะไรบ้าง? โผ ครม. ล่าสุดชี้ "อนุทิน" ครองเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อีกหนึ่งกระทรวงสำคัญที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนฯ

มท. 1 ลงพื้นที่ ทำหน้าที่อะไรบ้าง? โผ ครม. ชี้ \"อนุทิน\" ครองเก้าอี้ รมว.มหาดไทย

มท.1 ทำหน้าที่อะไร? ตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ระบุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอำนวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมือง การปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและการพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัยและการพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย อาทิ

 • มท.1 ลงพื้นที่ + ภัยแล้ง
 • มท.1 ลงพื้นที่ + ช่วยชาวนา เกษตรกร
 • มท.1 ลงพื้นที่ + ประตูระบายน้ำ
 • มท.1 ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
 • มท.1 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย มอบสิ่งของยังชีพฯ

ข่าวที่น่าสนใจ

มท. 1 ลงพื้นที่ ทำหน้าที่อะไรบ้าง? โผ ครม. ชี้ \"อนุทิน\" ครองเก้าอี้ รมว.มหาดไทย

รายชื่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย , มท.1 คนปัจจุบัน

 • พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เริ่มวาระ 2557 - 2562 , 2562 - ปัจจุบัน
 • นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เริ่มวาระ 2555 - 2557
 • นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ เริ่มวาระ 2554 - 2555
 • นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล เริ่มวาระ 2551 - 2554
 • พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ เริ่มวาระ 2551 - 2551
 • ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง เริ่มวาระ 2551 - 2551
 • พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เริ่มวาระ 2550 - 2551
 • นายอารีย์ วงศ์อารยะ เริ่มวาระ 2549 - 2550
 • พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา เริ่มวาระ 2548 - 2549
 • พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ เริ่มวาระ 2548 - 2548

มท. 1 ลงพื้นที่ ทำหน้าที่อะไรบ้าง? โผ ครม. ชี้ \"อนุทิน\" ครองเก้าอี้ รมว.มหาดไทย

สำหรับตำแหน่ง ว่าที่ มท.1 จากโผ ครม. เศรษฐา 1 นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค จะนั่งรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในขณะที่ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี ได้นั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

related