svasdssvasds

ส่องประวัติ อภิชาติ ศิริสุนทร ว่าที่ เลขาธิการก้าวไกล คนใหม่

ส่องประวัติ อภิชาติ ศิริสุนทร ว่าที่ เลขาธิการก้าวไกล คนใหม่

ชวนเปิดโปร์ไฟล์ ประวัติ อภิชาติ ศิริสุนทร ตัวเต็งเลขาธิการก้าวไกลคนใหม่ โดยตอนนี้ เขาเป็น รักษาการกรรมการบริหาร สัดส่วนภาคเหนือ และ สส.บัญชีรายชื่อ ลำดับ 6 ในการเลือกตั้ง 2566

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 พรรคก้าวไกลจะมีการประชุมกรรมการบริหาร และจะมีการเลือกหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่ ซึ่ง ตามกระแสข่าวทุกสำนักต่างชี้เป้าว่า ชัยธวัช ตุลาธน จะเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่   ขณะที่ ตำแหน่ง เลขาธิการพรรคก้าวไกล จะเป็นของ อภิชาติ ศิริสุนทร

ปัจจุบัน อภิชาติ ศิริสุนทร  เกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2512 ปัจจุบัน อายุ  54 ปี  ถือเป็น สส. 2 สมัยแล้ว โดยในสมัยแรก เขาเป็น สส. ในนามพรรคอนาคตใหม่  โดยเป็น ปาร์ตี้ลิสต์ ลำดับที่ 14  และ เขาเป็น อดีตประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แทน  พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ด้วย 

ขณะที่ สมัยที่ 2 อภิชาติ ศิริสุนทรเป็น สส. พรรคก้าวไกล แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 6

ส่องประวัติ อภิชาติ ศิริสุนทร ว่าที่ เลขาธิการก้าวไกล คนใหม่

นอกจากนั้น  อภิชาติ ศิริสุนทร  ยังมีบทบาทในการตรวจสอบเกี่ยวกับปัญหาที่ดินหลายแห่ง อาทิ โรงแรมศรีพันวา จังหวัดภูเก็ต รวมถึงการอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณโครงการโคกหนองนาโมเดลของรัฐบาลด้วย 

การศึกษา อภิชาติ ศิริสุนทร 
ปริญญาโท คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษา โรเรียนแก่นนครวิทยาลัย
 

ประวัติการทำงาน อภิชาติ ศิริสุนทร 
รับราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (2540-62)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
พ.ศ. 2563 –  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
พ.ศ. 2560 –  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related