svasdssvasds

วันสงกรานต์ 2567 รวมคนดัง แปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์ "มโหธรเทวี" สวยสง่างดงาม

วันสงกรานต์ 2567 รวมคนดัง แปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์ "มโหธรเทวี" สวยสง่างดงาม

12 เมษายน 2567 วันสงกรานต์ "สปริงบันเทิง" รวมคนบันเทิง แปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์ประจำปี 2567 "มโหธรเทวี" สวยสง่า วิจิตรงดงามแบบไทย

SHORT CUT

  • รวมภาพความงดงามของเหล่า "คนบันเทิง" แปลงโฉมเป็นนางมโหธรเทวี นางสงกรานต์ประจำปี 2567
  • ตำนาน "7 นางสงกรานต์" ผู้หน้าที่ในการรับศรีษะของท้าวกบิลพรหมแห่รอบเขาพระสุเมรุในแต่ละรอบปีหรือในวันสงกรานต์
  • นางสงกรานต์ประจำปี 2567 มีนามว่า "นางมโหธรเทวี" เป็นนางสงกรานต์ประจำวันเสาร์

12 เมษายน 2567 วันสงกรานต์ "สปริงบันเทิง" รวมคนบันเทิง แปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์ประจำปี 2567 "มโหธรเทวี" สวยสง่า วิจิตรงดงามแบบไทย

มีมาให้ได้ชื่นชมกันทุกปี สำหรับการแต่งองค์ทรงเครื่องเป็น "นางสงกรานต์" ของบรรดาคนดังเนื่องในเทศกาล "วันสงกรานต์ 2567" สำหรับนางสงกรานต์ประจำปี 2567 มีนามว่า "นางมโหธรเทวี" เป็นนางสงกรานต์ประจำวันเสาร์ ทัดดอกสามหาว (ผักตบชวา) มีนิลรัตน์เป็นเครื่องประดับ ภักษาหารคือเนื้อทราย อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือจักร พระหัตถ์ซ้ายถือตรีศูล เสด็จประทับเหนือมยุราปักษา (นกยูง)

ทั้งนี้ "สปริงบันเทิง" จึงถือโอกาสรวบรวมนำภาพความงดงามของเหล่า "คนบันเทิง" ที่ได้มีโอกาสแปลงโฉมเป็นนางมโหธรเทวี มาให้แฟน ๆ ได้รับชมกัน โดยแต่ละลุค แต่ละชุด จะสวยสง่างดงาม และยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนั้น เอาเป็นว่าเราไปรับชมพร้อม ๆ กันเลยดีกว่า 

วันสงกรานต์ 2567 รวมคนดัง แปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์ \"มโหธรเทวี\" สวยสง่างดงาม

แอนโทเนีย โพซิ้ว

วันสงกรานต์ 2567 รวมคนดัง แปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์ \"มโหธรเทวี\" สวยสง่างดงาม

แอฟ ทักษอร

วันสงกรานต์ 2567 รวมคนดัง แปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์ \"มโหธรเทวี\" สวยสง่างดงาม

อแมนด้า ออบดัม 

วันสงกรานต์ 2567 รวมคนดัง แปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์ \"มโหธรเทวี\" สวยสง่างดงาม

พาย รินรดา

วันสงกรานต์ 2567 รวมคนดัง แปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์ \"มโหธรเทวี\" สวยสง่างดงาม

แพรว แพรววณิชยฐ์

วันสงกรานต์ 2567 รวมคนดัง แปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์ \"มโหธรเทวี\" สวยสง่างดงาม

พิ้งกี้ สาวิกา

วันสงกรานต์ 2567 รวมคนดัง แปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์ \"มโหธรเทวี\" สวยสง่างดงาม

แก้ม วิชญาณี

วันสงกรานต์ 2567 รวมคนดัง แปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์ \"มโหธรเทวี\" สวยสง่างดงาม

แอน สิเรียม

ตำนานนางสงกรานต์         

นางสงกรานต์ เป็นธิดาของท้าวกบิลพรหม หรือท้าวมหาสงกรานต์ และเป็นนางฟ้าอยู่บนสรวงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช (สวรรค์ชั้นที่ 1 ในทั้งหมด 6 ชั้น) ซึ่งมีหน้าที่ในการรับศรีษะของท้าวกบิลพรหมแห่รอบเขาพระสุเมรุในแต่ละรอบปี หรือในวันสงกรานต์นั้นเอง โดยมีเกณฑ์กำหนดที่ว่าวันสงกรานต์ คือวันที่ 13 เมษายน ตรงกับวันใดก็ให้นางสงกรานต์ประจำวันนั้นเป็นผู้แห่ นางสงกรานต์มีทั้งหมด 7 องค์ ได้แก่        

1. นางสงกรานต์ทุงษเทวี

ทุงษเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันอาทิตย์  ทัดดอกทับทิม  มีปัทมราค (แก้วทับทิม) เป็นเครื่องประดับ  ภักษาหารคืออุทุมพร  (มะเดื่อ)  อาวุธคู่กาย  พระหัตถ์ขวาถือจักร  พระหัตถ์ซ้ายถือสังข์  เสด็จไสยาสน์เหนือปฤษฎางค์ครุฑ        

2. นางสงกรานต์โคราดเทวี

โคราดเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันจันทร์  ทัดดอกปีป  มีมุกดาหาร (ไข่มุก) เป็นเครื่องประดับ  ภักษาหารคือเตละ  (น้ำมัน)  อาวุธคู่กาย  พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายถือไม้เท้า  เสด็จประทับเหนือพยัคฆ์  (เสือ)        

 3. นางสงกรานต์รากษสเทวี        

รากษสเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันอังคาร  ทัดดอกบัวหลวง มีโมรา (หิน) เป็นเครื่องประดับ ภักษาหารคือโลหิต (เลือด) อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายถือธนู  เสด็จประทับเหนือวราหะ  (หมู)        

4. นางสงกรานต์มัณฑาเทวี        

มัณฑาเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันพุธ  ทัดดอกจำปา  มีไพฑูรย์ (พลอยสีเหลืองแกมเขียว) เป็นเครื่องประดับ  ภักษาหารคือนมและเนย  อาวุธคู่กาย  พระหัตถ์ขวาถือเหล็กแหลม  พระหัตถ์ว้ายถือไม้เท้า  เสด็จไสยาสน์เหนือปฤษฎางค์คัสพะ (ลา)         

5. นางสงกรานต์กิริณีเทวี        

กิริณีเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันพฤหัสบดี  ทัดดอกมณฑา  (ยี่หุบ)  มีมรกตเป็นเครื่องประดับ  ภักษาหารคือถั่วและงา  อาวุธคู่กาย  พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายถือปืน  เสด็จไสยาสน์เหนือปฏษฎางค์ชสาร  (ช้าง)         

6. นางสงกรานต์กิมิทาเทวี        

กิมิทาเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันศุกร์  ดัดดอกจงกลนี  มีบุษราคัมเป็นเครื่องประดับ  ภักษาหารคือกล้วยและน้ำ อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์  พระหัตถ์ซ้ายถือพิณ  เสด็จประทับยืนเหนือมหิงสา (ควาย)        

7. นางสงกรานต์มโหธรเทวี        

มโหธรเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันเสาร์  ทัดดอกสามหาว (ผักตบชวา) มีนิลรัตน์เป็นเครื่องประดับ  ภักษาหารคือเนื้อทราย  อาวุธคู่กาย  พระหัตถ์ขวาถือจักร พระหัตถ์ซ้ายถือตรีศูล เสด็จประทับเหนือมยุราปักษา (นกยูง)

วันสงกรานต์ 2567 รวมคนดัง แปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์ \"มโหธรเทวี\" สวยสง่างดงาม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related