svasdssvasds

เปิดราคาเช่าแพนด้า "หลินฮุ่ย" สัญญาชี้หากตายไทยต้องจ่ายจีนเท่าไหร่?

เปิดราคาเช่าแพนด้า "หลินฮุ่ย" สัญญาชี้หากตายไทยต้องจ่ายจีนเท่าไหร่?

เปิดราคาสัญญาเช่า "หลินฮุ่ย" หลังการเสียชีวิตของแพนด้าทูตสันถวไมตรีไทย-จีน นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดในส่วนที่ไทยต้องจ่ายหากแพนด้าตายเพราะ "ความประมาท"

Cr. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ZPOT

จากกรณี หลินฮุ่ย แพนด้าเพศเมีย อายุ 21 ปี แห่งสวนสัตว์เชียงใหม่ เสียชีวิตลง เมื่อช่วงเช้าวันที่19 เมษายน 2566 เบื้องต้นพบมีเลือดออกทางจมูกหลังกินอาหาร ทีมสัตวแพทย์ไทยได้รักษาตามคำแนะนำทางการจีน ก่อนที่หลินฮุ่ยจะจากไปอย่างสงบ ซึ่งทางการจีนจะทำการผ่าพิสูจน์อีกครั้ง

ข่าวที่น่าสนใจ

เปิดราคาเช่าแพนด้า \"หลินฮุ่ย\" สัญญาชี้หากตายไทยต้องจ่ายจีนเท่าไหร่?

ทั้งนี้จากสัญญาเช่าแพนด้า ช่วงช่วง - หลินฮุ่ย ที่ประเทศไทยต้องส่งเป็นค่าสนับสนุนเข้าโครงการอนุรักษ์แพนด้าจีนแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

  • 10 ปีแรก จ่ายปีละ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 8,609,250 บาท)
  • ไทยจ่ายเพิ่มอีกปีละ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2,754,960) จากการเกิดของ "หลินปิง" (ปี 2552) และอยู่ในความดูแลของไทย 4 ปี กระทั่งส่งกลับจีนในปี 2556
  • จากมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ไทยต่อสัญญาเช่าแพนด้าจีนรอบที่สองถึงเดือน ตุลาคม 2566 (หมดสัญญา) ไทยจ่ายเพิ่มปีละ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 17,218,500 บาท)
  • ไทยลดค่าเช่าเหลือปีละ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 8,609,250 บาท) หลังการตายของ "ช่วงช่วง" เมื่อปี 2562

 

 

 

เปิดราคาเช่าแพนด้า \"หลินฮุ่ย\" สัญญาชี้หากตายไทยต้องจ่ายจีนเท่าไหร่?

ทั้งนี้จากการเสียชีวิตของ "หลินฮุ่ย" ซึ่งสัญญาเช่าแพนด้าจะหมดลงในเดือนตุลาคม 2566 ตีความว่าไทยเช่าแพนด้าจีน 1 ตัว โดยจ่ายค่าสนับสนุนให้จีนปีละประมาณ 8.6 ล้านบาท มาตั้งแต่ปี 2562

เปิดราคาเช่าแพนด้า \"หลินฮุ่ย\" สัญญาชี้หากตายไทยต้องจ่ายจีนเท่าไหร่?

อย่างไรก็ตามรายละเอียดในสัญญาเช่าหลินฮุ่ยระบุข้อตกลง กรณีที่แพนด้าตายในประเทศไทย ด้วยเหตุประมาทของฝ่ายไทย ทางไทยจะต้องจ่ายค่าปรับให้จีน ตัวละ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 17.2 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับสาเหตุการเสียชีวิตของหลินฮุ่ยที่ทางการจีนต้องผ่าพิสูจน์อีกครั้งนั่นเอง

related