svasdssvasds

ว้าว! รร.ดัง เปิดสอนวิชา “ป้องกันตัวจากศาสตร์มืด” สร้างภูมิคุ้มกันจากสังคม

ว้าว! รร.ดัง เปิดสอนวิชา “ป้องกันตัวจากศาสตร์มืด” สร้างภูมิคุ้มกันจากสังคม

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ เปิดสอนวิชา “ป้องกันตัวจากศาสตร์มืด” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเยาวชน เอาตัวรอดจากสังคมแปรปรวน ป้องกันตนเองจากการถูกกลั่นแกลงและคุกคามในทุกรูปแบบ

 เชื่อว่าหลายๆคนที่เคยติดตามหนังสือและภาพยนตร์ของเหล่าบรรดาพ่อมดแม่มด “แฮร์รี่ พอตเตอร์” ที่ถูกดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อดังของเจ เค โรว์ลิ่ง โดยภาพยนตร์เรื่องนี้มีหลักสูตรที่สอนโดยศาสตราจารย์ที่เป็นพ่อมด แม่มดโดยตรง โดยหนึ่งในนั้นคือวิชา “ป้องกันตัวจากศาสตร์มืด” เพื่อร่ายคาถาป้องกันตัวจากสิ่งที่เป็นอันตรายหรือเป็นสิ่งที่หวาดกลัว

 โดยล่าสุดปรากฏว่าวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืด อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน “วิชาเลือกเสรี” ในหมวดสังคมศึกษา ของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม โดยเฟซบุ๊ก สังคมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ได้เผยแพร่ข้อความระบุว่า รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดให้นักเรียนลงทะเบียน ปีการศึกษา 2566 ซึ่งทางภาคเรียนที่ 1 โดยมีรหัสวิชา ส32244 การป้องกันตัวจากศาสตร์มืด ม.5 (Protect yourself from social dangers) ระยะเวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห์ 

ว้าว! รร.ดัง เปิดสอนวิชา “ป้องกันตัวจากศาสตร์มืด” สร้างภูมิคุ้มกันจากสังคม

 ทั้งนี้ทางแอดมินเพจ ได้ออกมาอธิบายถึงวิชาดังกล่าว ระบุว่า "วิชาส่งเสริมสมรรถนะการจัดการตนเองและการเป็นพลเมืองเข้มแข็งในมิติความความเท่าเทียมเป็นธรรม

วิชานี้เกิดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2564 เป็นวิชาเลือกเสรีในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ในกลุ่มส่งเสริมสมรรถนะการจัดการตนเอง ซึ่งประกอบด้วย

• วิชา ปรัชญาเพื่อการดำรงชีวิต

• วิชา กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต

• วิชา ศาสตร์ความสุขและการมองโลก

• วิชา มนุษยสัมพันธ์

• วิชา ติดอาวุธทางใจด้วยวิถีพุทธ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• แฮร์รี่ พอตเตอร์ 20 ปี : หวนคืนสู่ฮอกวอตส์ รายการพิเศษทาง HBO

• ครบรอบ 20 ปี ภาพยนตร์ Harry Potter แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ ฉายครั้งแรก

• แฮร์รี่ พอตเตอร์ สัญลักษณ์การเมืองจากดินแดนเวทมนตร์

ว้าว! รร.ดัง เปิดสอนวิชา “ป้องกันตัวจากศาสตร์มืด” สร้างภูมิคุ้มกันจากสังคม

วิชา “ป้องกันตัวจากศาสตร์มืด” เกิดขึ้นได้อย่างไร

 ปัจจุบันการสร้าง ภูมิคุ้มกันทางสังคม แก่เยาวชนเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก จะทําอย่างไรให้สามารถป้องกันและจัดการตนเองเพื่อใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ในยุคที่สังคมเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แปรปรวน ไม่ใช้ความรู้มาใช้ในทางที่ผิดหรือเอาเปรียบผู้อื่น ไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์และความเครียด ของตนเองและผู้อื่น เรียนรู้วิธีการปฏิเสธ และการป้องกันตนเองจากการ ถูกกลั่นแกลงและคุกคามในทุกรูปแบบ การรู้ทันสื่อและข่าวสารในทางเท็จ การถูกโกงในรูปแบบต่างๆ และการถูกชักชวนในทางที่ไม่ควร

วิชา “ป้องกันตัวจากศาสตร์มืด” สอนอะไรบ้าง

 การฝึกฝนให้รู้จักตน ความคิดและอารมณ์ การสร้างความเข้มแข็งในอารมณ์จากภาวะวิกฤติการเรียนรู้ความผิดหวังท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง การยับยั้งชั่งใจและการจัดลำดับความสําคัญของชีวิต การรับฟังด้วยใจ จะช่วยให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข

วิชา “ป้องกันตัวจากศาสตร์มืด” มีการวัดผลอย่างไร

การสร้างหรือจำลองสถานการณ์เรื่องราวต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนแสดงความรู้สึก ว่าตนเองจะกระทำ หรือมีความคิดเห็นอย่างไรต่อสถานการณ์ท่ีกำหนดขึ้น

วิชานี้จะมีคาถาผู้พิทักษ์ คาถาต่อกร คาถาคุ้มครองป้องกันตัวอย่างไรบ้างต้องลองมาเรียน

ที่มา : สังคมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

 

 

related