svasdssvasds

เลือก “หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์” ล่ม องค์ประชุมไม่ครบ

เลือก “หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์” ล่ม องค์ประชุมไม่ครบ

เลือก "หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์" ล่ม นับองค์ประชุมสองรอบไม่ครบ 250 คน มีผู้แสดงตนเพียง 201 คน ทำให้ต้องเลื่อนการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ออกไปตามข้อบังคับ

วันนี้ พรรคประชาธิปัตย์ จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2566 ที่มี “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รักษาการหัวหน้าพรรค ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยวาระสำคัญของการประชุมในวันนี้คือการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยองค์ประชุมในช่วงเช้ามีทั้งหมด 299 คน ครบตามกฎหมายและข้อบังคับพรรค

โดยระหว่างประชุม “องอาจ คล้ามไพบูลย์” รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เสนอให้ที่ประชุมงดเว้นข้อบังคับการประชุม ข้อที่ 37 ที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ในกรณีที่กรรมการบริหารพรรคชุดเก่า พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน เพื่อเลื่อนการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคฯ และกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดใหม่ออกไปก่อน

โดยให้เหตุผลว่า หากยังดำเนินการประชุมต่อไป ก็จะทำให้เกิดผลกระทบภายในพรรค ทำให้เกิดผู้แพ้-ผู้ชนะ แต่หากเลื่อนการประชุมออกไปก่อน ให้สมาชิกได้มีการพูดคุยกัน ก็จะทำให้พรรคประชาธิปัตย์ ชนะไปด้วยกัน เพื่อปูทางเป็นชัยชนะคู่แข่งทางการเมืองในอนาคต

เลือก “หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์” ล่ม องค์ประชุมไม่ครบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พร้อมยืนยันว่า การเสนอให้เลื่อนการประชุมครั้งนี้ ไม่ได้คำนึงถึงท่าทีรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่า หากพรรคประชาธิปัตย์ เลือกที่จะเป็นฝ่ายค้านแล้วจะให้ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กลับมาเป็นผู้นำพรรคอีกครั้ง เพียงแต่เห็นว่า หากมีการพูดคุยกันภายในพรรคให้ตกผลึกมากกว่านี้ ความขัดแย้งต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น และทำให้เกิดความร่วมมือกันภายในพรรคให้มากที่สุด

แต่ผลการลงมติปรากฏว่า สัดส่วนคะแนนมีไม่เพียงพอที่จะเลื่อนการประชุมครั้งนี้ออกไป จึงทำให้ต้องดำเนินการประชุมต่อ

จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติที่ “สาธิต ปิตุเตชะ” รองหัวหน้าพรรคฯ เสนอต่อที่ประชุมให้งดใช้ข้อบังคับพรรคฯ ในข้อที่ 137 ที่กำหนดน้ำหนักคะแนนในการลงมติเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่ง ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ 25 คน ขณะนี้ จะมีน้ำหนักคะแนนร้อยละ 70 แต่อดีต ส.ส. อดีตรัฐมนตรี อดีตผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และอดีตหัวหน้าพรรคฯ จะมีน้ำหนักคะแนนเพียงร้อยละ 30 ซึ่งผลการลงมติปรากฏว่า สัดส่วนคะแนนมีไม่เพียงพอที่จะปรับสัดส่วนน้ำหนักคะแนน จึงทำให้ผลคะแนนในการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครั้งนี้ ยังต้องดำเนินการต่อไปบนสัดส่วนคะแนน 70 ต่อ 30

เลือก “หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์” ล่ม องค์ประชุมไม่ครบ

ทั้งนี้มีกระแสข่าวว่ากลุ่มของ “เฉลิมชัย ศรีอ่อน” รักษาการเลขาธิการพรรค เตรียมเสนอชื่อ “นราพัฒน์ แก้วทอง” อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีต ส.ส.พิจิตร ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคฯ คนใหม่

ในการประชุมช่วงบ่าย มีการเสนอนับองค์ประชุม ซึ่งในรอบแรกสามารถนับองค์ประชุมมีเพียง 221 คน ไม่ถึง 250 คน ซึ่งไม่ครบตามกฎหมายและข้อบังคับพรรค ทำให้ขอพักการประชุม เพื่อรอนับองค์ประชุมใหม่ในเวลา 15.00 น. ซึ่งเมื่อนับองค์ประชุมรอบสองปรากฎว่า มีผู้แสดงตนเป็นองค์ประชุมเพียง 201 คน ซึ่งถือว่าไม่ครบองค์ประชุม ทำให้ต้องเลื่อนการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ออกไปตามข้อบังคับ

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ : ด่วน! เลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ล่ม-องค์ประชุมไม่ครบ 250 คน

related