svasdssvasds

วัคซีนโควิด mRNA "หมอธีระ" เตือนระวังข่าวลวง ปั่นให้กลัว ผิดหวังกับสื่อ

วัคซีนโควิด mRNA "หมอธีระ" เตือนระวังข่าวลวง ปั่นให้กลัว ผิดหวังกับสื่อ

"หมอธีระ" เตือนระวังข่าวลวง ปั่นให้กลัววัคซีนโควิด mRNA ทั้งๆ ที่ไม่ใช่เรื่องจริงที่ผ่านการพิสูจน์ทางการแพทย์มาตรฐานสากล แนะแพทยสภาฯ และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ออกมาให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 และ mRNA ให้แก่ประชาชน

SHORT CUT

  • ประชาชนวิตกกับข่าวตรวจพบ "แท่งย้วยสีขาว" หลังฉีดวัคซีนโควิดmRNA ในร่างกายมนุษย์
  • หมอธีระ เตือนระวังข่าวลวง ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริงที่ผ่านการพิสูจน์ทางการแพทย์สากล
  • ผิดหวังกับสื่อที่นำเสนอข่าวลวงให้คนกลัว แนะแพทยสภาฯ และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ออกมาให้ความกระจ่าง

"หมอธีระ" เตือนระวังข่าวลวง ปั่นให้กลัววัคซีนโควิด mRNA ทั้งๆ ที่ไม่ใช่เรื่องจริงที่ผ่านการพิสูจน์ทางการแพทย์มาตรฐานสากล แนะแพทยสภาฯ และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ออกมาให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 และ mRNA ให้แก่ประชาชน

จากรณีข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจ หลัง นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์  ถึงข้อมูลทางการแพทย์ ระบุว่า แท่งย้วยสีขาว (white clot) คล้ายหนวดปลาหมึก ไม่เคยพบมาก่อน ในผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด mRNA ในผู้ที่เสียชีวิตและยังไม่เสียชีวิต

ทั้งนี้ยังมีรายงานก่อนหน้านี้ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางพยาธิวิทยาในเยอรมัน ที่มีชื่อเสียง ที่ทำการผ่าศพชันสูตร พบลักษณะลักษณะเดียวกัน กับในที่เห็นในสหรัฐอเมริกา

ขณะที่ชาวเน็ตที่เห็นข่าวนี้ต่างตกใจกับภาพที่เห็นและเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก พร้อมยังสงสัยว่าหลังได้รับวัคซีนเหมือนร่างกายจะไม่เหมือนเดิม บางคนบอกเริ่มเหนื่อยง่าย จนเกิดเป็นคำถามว่าเป็นเพราะ วัคซีนโควิด mRNA จริงหรือไม่

วัคซีนโควิด mRNA "หมอธีระ" เตือนระวังข่าวลวง ปั่นให้กลัว ผิดหวังกับสื่อ

วัคซีนโควิด mRNA "หมอธีระ" เตือนระวังข่าวลวง ปั่นให้กลัว ผิดหวังกับสื่อ

วัคซีนโควิด mRNA "หมอธีระ" เตือนระวังข่าวลวง ปั่นให้กลัว ผิดหวังกับสื่อ

 

หมอธีระ เตือนระวังข่าวลวง วัคซีนโควิด mRNA 

ขณะที่ รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวว่าควรระมัดระวังข่าวลวง ที่ปั่นให้กลัววัคซีน ทั้งๆ ที่ไม่ใช่เรื่องจริงที่ผ่านการพิสูจน์ทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากลนะครับการหลงสู่กับดักจาก fear mongering approach นั้น จะส่งผลกระทบระยะยาวทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ ทำในสิ่งที่ควรทำ

รศ.นพ.ธีระ

ขอให้มีสติ ใช้ปัญญา ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ถี่ถ้วน และใช้ความรู้ที่ถูกต้องช่วยในการพิจารณาตัดสินใจประพฤติปฏิบัติตัว ไม่ส่งต่อ ไม่เผยแพร่ข่าวลวง

ระลึก และจดจำบทเรียนในอดีตที่ผ่านมา ว่ากิเลสและความงมงายหลายต่อหลายเรื่องนั้นก่อให้เกิดผลกระทบวงกว้างมากมายเพียงใด ทั้งเรื่องยาเสพติด กัญชา กระท่อม ยาฆ่าพยาธิ และอื่นๆ อีกมากมาย

หน่วยงานหลัก รวมถึงสภาวิชาชีพ และสมาคมวิชาชีพต่างๆ ควรช่วยกันแสดงบทบาทในการจัดการกับข่าวลวงในสังคม และให้ความรู้ที่ถูกต้อง ทันต่อเวลา

ขอแสดงความผิดหวังกับสื่อที่นำเสนอข่าวลวงให้คนกลัวเรื่องวัคซีนครับ ผลกระทบต่อสังคมจะเกิดขึ้นมากมาย และส่งผลระยะยาว การนำเสนอข่าว ควรทำการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน และควรเป็นสิ่งที่ผ่านการพิสูจน์ตามขั้นตอนมาตรฐานสากลทางการแพทย์ ไม่ใช่ความเชื่องมงายส่วนบุคคลหรือกลุ่มคน

วัคซีนโควิด mRNA "หมอธีระ" เตือนระวังข่าวลวง ปั่นให้กลัว ผิดหวังกับสื่อ

แพทยสภาฯ-สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ควรออกมาให้ความรู้ที่แท้จริงแก่ประชาชน

ทั้งนี้ขอเรียนเสนอให้แพทยสภา ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ โปรดพิจารณา และออกมาร่วมกันแถลงให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 และ m-RNA vaccine ให้แก่ประชาชนในสังคมเถิดครับจำเป็นต้องช่วยกันนำเสนอสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ระดับสากล

วัคซีนโควิด mRNA "หมอธีระ" เตือนระวังข่าวลวง ปั่นให้กลัว ผิดหวังกับสื่อ

ก่อนที่จะเกิดผลกระทบมากมายและยาวนานจากข่าวที่ไม่ถูกต้อง และสร้างความวิตกกังวลและความกลัววัคซีนที่แพร่สะพัดอย่างมากในปัจจุบัน หลักทางการแพทย์นั้น เราทราบกันดีว่า วัคซีนนั้นเป็นอาวุธสำคัญทางด้านสาธารณสุข และวัคซีนต่างๆ ที่ได้รับการนำมาใช้ในวงกว้างนั้นล้วนผ่านขั้นตอนมาตรฐานสากลที่พิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related