svasdssvasds

เทียบปริมาณฝนรายเดือนในพื้นที่กทม. อีกหนึ่งปัจจัยชี้วัดน้ำท่วมหรือไม่ ?

เทียบปริมาณฝนรายเดือนในพื้นที่กทม. อีกหนึ่งปัจจัยชี้วัดน้ำท่วมหรือไม่ ?

เปรียบเทียบปริมาณฝนรายเดือนในพื้นที่กรุงเทพฯ อีกหนึ่งปัจจัยชี้วัดน้ำท่วมหรือไม่ ? โดยเวลานี้ กรุงเทพรับปริมาณน้ำฝนมากแล้ว นับตั้งแต่ ม.ค. 2565 - ก.ย . 2565 อยู่ที่ 1,616 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าปกติไปแล้ว

น้ำท่วม ถือเป็นเรื่องที่คนกรุงเทพ และคนอื่นๆให้ความสนใจ เพราะในช่วงเวลาต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา กรุงเทพ และ ประเทศไทยเจอฝนจำนวนมาก เหมือนฟ้ากลั่นแกล้งให้คนต้องจมทั้งน้ำ และจมทั้งน้ำตา...

ปัจจัย ข้อหนึ่งที่มีส่วนต่อ น้ำท่วม และ การท่วมขังของน้ำในกรุงเทพ นั่นก็คือปริมาณน้ำฝน ที่สาดลงมาอย่างหนัก ซึ่งจากการเก็บสถิติของกรุงเทพมหานคร และ สำนักการระบายน้ำแล้ว พบว่า ณ เวลานี้ กรุงเทพ มีน้ำฝนสะสม ตั้งแต่ มกราคม 2565 ถึง 16 กันยายน 2565 อยู่ที่ 1,616 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าปกติ 

โดย ปริมาณฝนสะสม 1,616 มิลลิเมตร ที่สะสมมาจนถึงทุกวันนี้ ถือว่า มากกว่า ปริมาณฝนค่าเฉลี่ย 30 ปี 2534-2563 แล้ว  เพราะ ค่าเฉลี่ยปริมาณฝน จาก มกราคม - กันยายน นั้นคือ 1,348.9 มิลลิเมตร

ดังนั้น ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจึงสะท้อนออกมาจากการเกิดน้ำท่วมขัง ในหลายๆพื้นที่ของกรุงเทพ โดยเฉพาะพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่สาธารณภัยไปแล้ว ทั้งหมด 6 พื้นที่ ในเขตลาดกระบัง ประกอบด้วย แขวงลาดกระบัง แขวงคลองสองต้นนุ่น แขวงคลองสามประเวศ แขวงขุมทอง แขวงทับยาว และแขวงลำปลาทิว
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• น้ำฝนที่ตกหนักเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ 

ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ  มีปริมาณน้ำฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้การระบายน้ำจากพื้นที่ กทม.

ออกไปพื้นที่ใกล้เคียงทำได้น้อย การลำเลียงน้ำเข้ามาในพื้นที่ กทม.ชั้นในผ่านคลองแสนแสบและ  คลองพระโขนง มีระยะทางไกลทำให้การระบายน้ำในต้องใช้ระยะเวลา
 

• เปรียบเทียบปริมาณฝนรายเดือนในพื้นที่ กรุงเทพ 

ค่าเฉลี่ย 30 ปี พ.ศ.  2534-2563   : เดือน ม.ค.  มีฝน 26.1 มม. , เดือน ก.พ. มีฝน 21.3 มม., เดือน มี.ค. มีฝน 51.1 มม. , เดือน เม.ย. 106.6 มม. , เดือน พ.ค. มีฝน 214 มม. ,เดือน มิ.ย. มีฝน 194.6 มม. เดือน ก.ค. มีฝน 196.9 มม. , เดือน ส.ค. มีฝน 215.8 มม. เดือน  ก.ย.  มีฝน 332.6 มม. , เดือน ต.ค. มีฝน 276.5 มม. เดือน พ.ย. มีฝน 50.2 มม. และ เดือน ธ.ค มีฝน 14.1 มม.
.
ขณะที่ ปี 2565  : เดือน ม.ค.  มีฝน 14 มม., เดือน ก.พ. มีฝน 51.5 มม., เดือน มี.ค. มีฝน 75.5 มม., เดือน เม.ย. 24 มม. , เดือน พ.ค. มีฝน 176 มม. ,เดือน มิ.ย. มีฝน 223 มม. เดือน ก.ค. มีฝน 285 มม. , เดือน ส.ค. มีฝน 239 มม. เดือน  ก.ย.  มีฝน 438 มม. 

 โดย ปริมาณฝนสะสมในกรุงเทพ ปี 2565  ณ เวลานี้ อยู่ที่  1,616 มิลลิเมตร  

UPDATE :  16 ก.ย. 65 
ที่มา : สำนักการระบายน้ำกรุงเทพ 

 

related