svasdssvasds

พลังงานสะอาดในประเทศไทยมีอะไรบ้าง? อนาคตโลกพลังงานจะเป็นอย่างไร?

พลังงานสะอาดในประเทศไทยมีอะไรบ้าง? อนาคตโลกพลังงานจะเป็นอย่างไร?

พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน เป็นพลังงานอห่งอนาคตอันใกล้ที่จะช่วยโลกของเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ลองมาดูกันไหมว่าประเทศไทยมีพลังงานสะอาดอะไรบ้าง?

พลังงานเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันและหมุนวนอยู่รอบตัวเราตลอดเวลา โดยเฉพาะเป็นแหล่งขับเคลื่อนให้มนุษย์มีชีวิติอยู่ได้ในปัจจุบันนี้

หลายศตวรรษที่ผ่านมา มนุษย์พึ่งพาพลังงานจากธรรมชาติที่ถลุงทรัพยากรออกมาและฟื้นฟูได้ยาก หรือที่เราเรียกว่า พลังงานใช้แล้วหมดไป (Non-renewable Energy) เช่น พลังงานฟอสซิล พลังงานถ่านหิน พลังงานปิโตรเลียมและพลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น

พลังงานสิ้นเปลืองเหล่านี้ได้สร้างผลกระทบไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้มนุษย์เราต้องมองหาพลังงานทางเลือกอื่น ๆ มาทดแทน เพราะทรัพยากรของพลังงานสิ้นเปลือง มนุษย์เราไม่สามารถฟื้นฟูเองได้ นอกจากธรรมชาติ

เมื่อสัญญาณของภัยธรรมชาติและภาวะโลกร้อนเริ่มเข้ามาและทวีความรุนแรงขึ้น การเปลี่ยนแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและหมุนเวียนใช้ได้หลายครั้งนั้นจึงเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศร่ำรวย เช่น สหรัฐอเมริกาที่การใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนนั้นเป็นแหล่งพลังงานที่ได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเพิ่มขึ้นถึง 90% ตั้งแต่ปี 2000-2020

ในประเทศไทยเราเองก็มองเห็นเส้นทางของพลังงานในอนาคตเช่นกัน ด้วยการพยายามนำทรัพยากรธรรมชาติ เข้ามาสู่กระบวนการผลิตพลังงาน ให้กลายมาเป็นแหล่งพลังงานหลักในอนาคต ด้วยพลังงานสะอาด (Green Energy)  Springnewsและปตท. ชวนส่อง 6 พลังงานสะอาดในไทย มีอะไรบ้างและอยู่ที่ไหน

พลังงานสะอาดในประเทศไทยมีอะไรบ้าง? อนาคตโลกพลังงานจะเป็นอย่างไร?

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

พลังงานความร้อนใต้พิภพ

พลังงานที่นำความร้อนใต้ดินมาแปรเปลี่ยนเป็นพลังงาน ในประเทศไทยก็มี คือโรงไฟฟ้าสาธิต ตั้งอยู่ที่ บ่อน้ำพุร้อนฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำความร้อนจากน้ำพุร้อนมาผลิตกระแสไฟฟ้า คือระบบ 2 วงจรแห่งแรกของไทยและอาเซียน มีกำลังผลิต 300 กิโลวัตต์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 1,200,000 กิโลวัตต์/ชั่วโมง

พลังงานน้ำ

ประเทศไทยมีเขื่อนพลังงานน้ำเพื่อแปรเปลี่ยนมาเป็นกระแสไฟฟ้าเยอะมาก แต่ถ้าใหญ่สุดเห็นจะเป็น เขื่อนภูมิพล บริเวณเขาแก้ว จังหวัดตาก มีกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุดในประเทศไทย สูงถึง 779.2 เมกะวัตต์ และให้พลังงานไฟฟ้า ปีละ 1,062 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง

พลังงานลม

ในประเทศไทยก็มีอยู่ที่ โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า โดยกังหันลมที่มีกำลังการผลิตรวมมากที่สุดในประเทศไทย สามารถทดแทนการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ 0.82 ล้านลิตรต่อปี และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 2,011 ตัน/ปี

พลังงานลมจากกังหันลม

พลังงานแสงอาทิตย์

ประเทศไทยนอกจากจะมีแผงโซลาร์เซลล์บนบกเยอะมากแล้ว ก็ยังมีแผงโซลาร์เซลล์ชนิดลอยน้ำทะเลอยู่ที่ อ.เมือง จ.ระยอง โดยผู้เริ่มต้นคือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การได้พลังงานนนี้มา สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าให้กับ PTT Tank ปีละ 390,000 บาทต่ออายุโครงการที่ 7.8 ล้านบาทและช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงปีละ 36 ตันและตลอดอายุโครงการมากกว่า 725 ตัน

พลังงานชีวมวล

เป็นพลังงานที่นำกลับมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการกำจัดของเสียจากปศุสัตว์ได้มากที่สุด โดยประเทศไทยมีอยู่ที่หมู่บ้านก๊าซชีวภาพ ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี โดยบริษัท ปตท. ได้สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้เข้าไปช่วยชาวบ้านทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ และพลังงานชีวมวล

กระบวนการนี้จะนำวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรมาแปรรูปและเปลี่ยนเป็นพลังงาน (วัสดุเหลือทิ้ง อาทิ มูลสัตว์, แกลบ, ฟางข้าว, ไม้และเศษ หญ้าเนเปียร์ ฯลฯ) ซึ่งจะสามารถทำให้ชาวบ้านมีก๊าซใช้ในชีวิตประจำวันได้และประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ด้วย

พลังงานชีวมวลจากมูลสัตว์ ก๊าซธรรมชาติ สำหรับยานยนต์หรือก๊าซธรรมชาติอัด (NGV)

เป็นรูปแบบของเชื้อเพลิงที่นำก๊าซธรรมชาติมาอัด จนมีความดันสูงประมาณ 3,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วแล้วนำไปเก็บในถังบรรจุที่มีความแข็งแรงทนทานสูงเป็นพิเศษ ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่สามารถทดแทน เบนซิน และดีเซล ได้ โดยก๊าซธรรมชาติชนิดนี้ มีให้ใช้แล้ว ที่สถานีบริการก๊าซ NGV     

พลังงานสะอาดเหล่านี้เป็นพลังงานแห่งอนาคต ที่จะสามารถทำให้โลกพลังงานของมนุษย์ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ซึ่งดีกว่าพลังงานใช้แล้วหมดไปอย่างแน่นอน และจะช่วยให้โลกนี้ไม่เดินทางไปถึง 1.5 องศาเซลเซียสได้ หากเราช่วยกันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้ และเราสนับสนุนพลังงานสะอาดต่อไปเรื่อย ๆ ก็จะทำให้พลังงานอยู่คู่กับโลกได้อีกนานแสนนาน  

related