svasdssvasds

เลือกตั้ง 66 บัตรเลือกตั้งแบ่งเขต VS บัญชีรายชื่อ ต่างกันอย่างไร ต้องกากี่ใบ

เลือกตั้ง 66 บัตรเลือกตั้งแบ่งเขต VS บัญชีรายชื่อ ต่างกันอย่างไร ต้องกากี่ใบ

ไขข้อสงสัย ความแตกต่างระหว่าง บัตรเลือกตั้งแบ่งเขต ที่มี 400 เขตทั่วประเทศไทย กับ บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ หรือ ปาร์ตี้ลิตส์ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ จะมีลักษณะอย่างไร ? และประชาชนต้องกาบัตรเลือกตั้งกี่ใบ SPRiNG ชวนมาหาคำตอบ

ใกล้ เลือกตั้ง 2566 เข้ามาทุกขณะ หลายๆคนมีข้อสงสัยว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ ในประเด็น บัตรเลือกตั้งนั้น มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง  จะมีความเหมือนหรือความต่างจากครั้งเลือกตั้ง 2562 อย่างไร , ล่าสุด มีคำอธิบาย เรื่องบัตรเลือกตั้งมาจาก  นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  ซึ่งได้ให้รายละเอียดว่า เรื่องบัตรเลือกตั้ง ว่า การเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไป พ.ศ. 2566 ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ 1.แบบบัญชีรายชื่อ และ 2. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

แม้จะเป็นพรรคเดียวกันแต่เป็นคนละหมายเลข(เบอร์ ) เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กกต.เป็นเพียงผู้กำหนดรูปแบบบัตรให้เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น

• ประวัติศาสตร์ประเทศไทย มีบัตรเลือกตั้ง 3 แบบ 

โดยรูปแบบบัตรเลือกตั้ง นับแต่มีการเลือกตั้งในอดีตที่ผ่านมา ในไทยมาจนถึงปัจจุบัน มีรูปแบบบัตรที่ใช้เลือกตั้ง อยู่ 3 ประเภท คือ

1. บัตรมาตราฐานแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง คือ บัตรที่มีเฉพาะหมายเลข(เบอร์)ผู้สมัคร หรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าบัตรโหล จะไม่มีรายชื่อผู้สมัครแต่อย่างใด ทุกการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในประเทศไทยใช้บัตรเลือกตั้งแบบนี้มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่มีเฉพาะแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ก่อนรัฐธรรมนูญ ปี 2540 หรือมีการเลือกตั้งแบบบัญชีราบชื่อ หลังปี 2540 ก็ตาม หมายความว่า ไม่เคยมีชื่อผู้สมัครในบัตรเลือกตั้งแต่อย่างใด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2 .ส่วนรูปแบบบัตรมาตราฐานแบบบัญชีรายชื่อคือ บัตรที่มีหมายเลขผู้สมัคร(เบอร์) มีสัญญลักษณ์หรือเครื่องหมายของพรรคการเมือง และมีชื่อพรรคในบัตรเลือกตั้ง เริ่มใช้บัตรเลือกตั้งรูปแบบนี้นับแต่รัฐธรรมนูญ ปี 2540 เป็นต้นมา ทุกการเลือกตั้งก็จะใช้บัตรเลือกตั้งนี้มาตลอด

และ 3. บัตรเลือกตั้งแบบเฉพาะ เกิดขึ้นใน ปี 2562 เพื่อรองรับระบบเลือกตั้งแบบคะแนนไม่ตกน้ำตามหลักการของรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดให้ทุกคะแนนมีความหมาย บัตรเลือกตั้งรูปแบบนี้ จึงผสมกันระหว่างบัตรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ ใว้ด้วยกันในใบเดียว และมี 350 แบบ ตามจำนวนเขตเลือกตั้ง ในบัตรจะประกอบด้วยข้อมูล 1) หมายเลขผู้สมัคร(เบอร์)ของผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 2)สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายพรรคการเมือง 3)ชื่อพรรคการเมือง แต่ก็ไม่มีชื่อของผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในบัตรแต่อย่างใด

เลือกตั้ง 66 บัตรเลือกตั้งแบ่งเขต VS บัญชีรายชื่อ ต่างกันอย่างไร ต้องกากี่ใบ

• เลือกตั้ง 2566 ใช้บัตรเลือกตั้งแบบที่ 1 และแบบที่ 2 

โดย บัตรเลือกตั้งปี 2566 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ จะ ใชับัตรมาตรฐาน เหมือนการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา เว้น ปี 2562 ที่ใช้บัตรเฉพาะตามรัฐธรรมนูญ 

 โดยข้อดีของบัตรมาตราฐานแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มีความชัดเจนแตกต่างจากบัตรแบบบัญชีรายชื่อ กล่าวคือ นอกจากสีจะต่างกันแล้ว องค์ประกอบภายในบัตรก็จะต่างกัน ทำให้ประชาชนสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ไม่สับสน เพราะบัตรประเภทหนึ่งมีเพียงหมายเลข ไม่มีตัวหนังสือ และสัญลักษณ์ใด ต่างจากบัตรอีกประเภทหนึ่งมีครบทั้ง 3 อย่าง เป็นการป้องกันบัตรเสียอันเกิดจากความสับสนลักษณ์นี้อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งยังประหยัดงบประมาณเป็นจำนวนมาก เพราะบัตรมาตรฐานพิมพ์ พร้อมกันในครั้งเดียว แต่บัตรแบบเฉาะเขต ต้องสั่งพิมพ์ 400 ครั้ง ตามจำนวนเขต เมื่อปริมาณพิมพ์ต่อครั้งมีจำนวนน้อย จะทำให้ค่าพิมพ์ต่อครั้งใช้เงินจำนวนมากขึ้น และสะดวกในการบริหารจัดการ นำเวลาที่ต้องมาทำงานธุรการ อาทิ การส่งให้ตรงกับเขต กรณีเป็นแบบเฉพาะ ถ้าส่งผิดเขตจะใช้แทนกันไม่ได้ การพิมพ์บัตรสำรองในแต่ละเขต ก็ต้องมีสำรองครบตามจำนวนเขต เพราะใช้แทนกันไม่ได้ เป็นต้น ทำให้สามารถนำเวลาที่เหลือจากงานธุรการไปทำงานอื่นให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากกว่า

 • สรุปจุดแตกต่างของบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งแบ่งเขต VS บัญชีรายชื่อ ต่างกันอย่างไร ?

โดยสรุปแล้ว  

1. บัตรเลือก ส.ส. แบ่งเขต มีแต่เบอร์หมายเลข  

2. บัตรเลือก ส.ส. บัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) มีสัญลักษณ์พรรค และ ชื่อพรรคด้วย  

3. สีของบัตรทั้ง 2 ประเภทจะมีความแตกต่างกัน  โดยตอนนี้ กกต. ยังไม่มีการเปิดเผยบัตรที่จะใช้ในการเลือกตั้ง 2566 อย่างเป็นทางการออกมา 

และประชาชนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2566 จะต้องกาเลือกส.ส. 2 ใบ ทั้งบัตรแบบแบ่งเขต และ แบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ 
 

related