svasdssvasds

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก (First Voter) มีจำนวนเท่าไร ในการเลือกตั้ง 2566

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก (First Voter) มีจำนวนเท่าไร ในการเลือกตั้ง 2566

สำรวจกลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่ม First Voter ในการเลือกตั้ง 2566 ผู้คนวัยรุ่นสายเลือดนี้ มีจำนวนเท่าไร และ คิดเป็นสัดส่วนเท่าไร ต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด SPRiNG มาหาคำตอบกัน

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ วัยรุ่นหลายๆคนกำลังจะได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกในชีวิต โดยคนกลุ่มนี้ ใช้คำนิยามกันว่า เฟิร์สโหวตเตอร์ First Voter , โดยข้อมูลจาก rocketmedialab.co ระบุว่า ผู้คนเลือดใหม่กลุ่มนี้ ที่กำลังจะเลือกตั้งครั้งนี้ อยู่ที่ 4,012,803 คน 

โดยจำนวน First Voter ในการเลือกตั้ง 2566 ครั้งนี้ คิดเป็น 7.67% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด

10 จังหวัดที่มีสัดส่วน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก 
อายุ 18-22 ปี (first voter) ต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 ทั้งหมด

10 จังหวัดที่มีสัดส่วน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก มากที่สุด 
1. ปัตตานี  12.25 % 
2.ยะลา  11.53 % 
3.นราธิวาส  11.38 % 
4.ตาก  10.67 %
5.แม่ฮ่องสอน 10.32 %
6.สตูล  9.72 %
7.กระบี่  9.08 %
8.สงขลา  8.91 % 
9.กาญจนบุรี  8.65 %
10.ลพบุรี 8.58 % 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 จังหวัดที่มีสัดส่วน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก น้อยที่สุด 

1.ลำพูน  5.48 %
2.ลำปาง  5.76 %
3.แพร่  5.80 %
4.พะเยา  6.09 %
5.น่าน  6.31 %
6.สิงห์บุรี  6.34 %
7.สมุทรสงคราม  6.44 %
8.นนทบุรี  6.44 %
9.ชัยนาท  6.45 %
10. สุโขทัย 6.54 %

เลือกตั้ง 2566 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก (First Voter) มีเท่าไร ?

เลือกตั้ง 2566  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก (First Voter) มีเท่าไร ?

ขณะเดียวกัน ในการเลือกตั้ง 2566 ครั้งนี้ ประเทศไทย ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นผู้สูงอายุ มีจำนวน 14,378,037 คน คิดเป็นร้อยละ 27.48 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด เจเนอเรชั่น X เป็นกลุ่มที่มีจำนวนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุด มีจำนวน 16,151,442 คน คิดเป็นร้อยละ 30.87 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด

ดังนั้น ในกลุ่ม เจเนอเรชั่น X อาจจะเป็นตัวแปรสำคัญในการชี้วัด ผลการเลือกตั้งได้ เพราะมีจำนวนมากที่สุด แต่ฝั่งกลุ่ม  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก (First Voter)  กับจำนวน 4 ล้านกว่าคนนั้น ก็มีผลต่อการเลือกตั้งเช่นกัน 

และ หากเปรียบเทียบกับการเลือกตั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว จำนวน First Voter ในการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ครั้งนั้น มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก หรือ first time voter มากกว่า 7.37 ล้านคน  มากกว่า  first time voter ในการเลือกตั้ง 2566 ครั้งนี้ ที่มีอยู่ราวๆ 4 ล้านคน  ,จะเห็นได้ว่า ส่วนต่าง มากถึง 3 ล้าน

หนึ่งในสาเหตุที่ 4 ปีที่แล้ว ในปี 2562 มี  first time voter มากมายขนาดนั้น เพราะประเทศไทย เจอเหตุการณ์  รัฐประหาร 2557 และการเลือกตั้ง 2562 เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 8 ปี นั่นทำให้  first time voter มีจำนวนมากมาย

related