svasdssvasds

เปิดผลหยั่งเสียง เนชั่นโพล หน้าหน่วย เพื่อไทยมาแรงแซงก้าวไกล เลือกตั้ง 66

เปิดผลหยั่งเสียง เนชั่นโพล หน้าหน่วย เพื่อไทยมาแรงแซงก้าวไกล เลือกตั้ง 66

เนชั่นโพล เปิดเผยผลการหยั่งเสียง หน้าหน่วยเลือกตั้ง 2165 ตัวอย่าง พรรคเพื่อไทย มาแรง ผู้คนเทใจให้ทั้งระบบเขต บัญชีรายชื่อ เท่ากัน ร้อยละ 32.6 ก้าวไกล ตามมา โดยเฉลี่ยร้อยละ 29 ผลสะท้อนภาพรวม ประชาชน ให้ฝั่งเสรีประชาธิปไตย ชนะขาด อนุรักษ์นิยม

สำหรับผลการหยั่งเสียงจากหน้าหน่วยเลือกตั้ง โดย "ทีมเนชั่นโพล" จำนวน 2,165 ตัวอย่าง เป็นการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) สามารถชี้ทิศทางของการเลือกตั้งได้เท่านั้น แต่ในเชิงลำดับตามผลคะแนนยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน โดยสรุปคือกลุ่มพรรคฝั่งเสรีนิยมได้รับความนิยม เหนือพรรคฝั่งอนุรักษ์นิยม


• เลือก ส.ส. บัญชีรายชื่อ

เพื่อไทย 32.6%
ก้าวไกล 29.7%
ประชาธิปัตย์ 10.4%
 ภูมิใจไทย  
รวมไทยสร้างชาติ 7.9%
พลังประชารัฐ 5.7%
 ไทยสร้างไทย 2.6%
ชาติไทยพัฒนา 2.5%
เสรีรวมไทย 2.3%
ชาติพัฒนากล้า 1.5%
พรรคอื่นๆ 5%

เปิดผลหยั่งเสียง เนชั่นโพล หน้าหน่วย เพื่อไทย มาแรงแซงก้าวไกล เลือกตั้ง 2566

• เลือก ส.ส. แบ่งเขต

เพื่อไทย 32.6 %
ก้าวไกล 29.4 %
ประชาธิปัตย์  10.5 %
รวมไทยสร้างชาติ 7.8 %
ภูมิใจไทย 6 % 
พลังประชารัฐ 5.8%
ประชาชาติ 4%
ชาติไทยพัฒนา 2.8%
ไทยสร้างไทย 2.6%
เสรีรวมไทย 2.25%
ชาติพัฒนากล้า 1.6%

ที่มา : ผลการหยั่งเสียงจากหน้าหน่วยเลือกตั้ง"  โดย "ทีมเนชั่นโพล" 
UPDATE 14 พ.ค. 66 
 

related