svasdssvasds

อบต.-อบจ. ไหนมีไอเดีย-ผลดิจิทัลเจ๋ง ๆ ชวนมาประกวด “ท้องถิ่นดิจิทัล”

อบต.-อบจ. ไหนมีไอเดีย-ผลดิจิทัลเจ๋ง ๆ ชวนมาประกวด “ท้องถิ่นดิจิทัล”

DGA ชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.-อบจ. ทั่วประเทศมาอวดไอเดียเจ๋ง ใช้ดิจิทัลมาบริการประชาชน เพื่อชิงรางวัล “ท้องถิ่นดิจิทัล” หวังส่งเสริมความเท่าเทียม-คุณภาพการบริการประชาชน

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เปิดตัวโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด "ท้องถิ่นดิจิทัล เปลี่ยนแนวคิด พลิกรูปแบบการทำงาน" โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 ตุลาคม 65

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ระบุว่า ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางในการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลไปสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริการประชาชน ทางสำนักงานได้เลยเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับท้องถิ่นถึงได้จัด โครงการประกวดนวัตกรรม "ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565" ขึ้น ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด "ท้องถิ่นดิจิทัล เปลี่ยนแนวคิด พลิกรูปแบบการทำงาน" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

อบต.-อบจ. ไหนมีไอเดีย-ผลดิจิทัลเจ๋ง ๆ ชวนมาประกวด “ท้องถิ่นดิจิทัล”

โดยปีที่ผ่านมามีหน่วยงานที่เข้าประกวดกว่า 100 หน่วยงาน ซึ่งเชื่อว่าโครงการนี้จะสามารถทำให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้เป็นพื้นที่แสดงศักยภาพของท้องถิ่นที่ตนเองรับผิดชอบ ว่าได้ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้อย่างไร ดร.สุพจน์ กล่าว

อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ด้าน นายอนุชา นาคาสัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจทัลและสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริการประชาชนในทุกรูปแบบ ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐจึงมีการร่วมมือระหว่างกัน เพื่อดำเนินการตามแผนในการพัฒนาตามนโยบายเพื่อก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของไทย โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการให้บริการประชาชนได้อย่างสูงสุดและมีความโปร่งใสน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ด้วยข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณชน

อบต.-อบจ. ไหนมีไอเดีย-ผลดิจิทัลเจ๋ง ๆ ชวนมาประกวด “ท้องถิ่นดิจิทัล”

นายอนุชา กล่าวต่อว่า การจะเข้าไปสู่รัฐบาลดิจิตอลได้ก็จำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานวิธีคิดและการให้บริการที่มีการใช้ระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น ดังนั้นการเริ่มจากหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดประชาชนเช่นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก็จะทำให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของภาครัฐได้มากขึ้น

ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นกลไกหนึ่งในการช่วยผลักดันที่จะทำให้หน่วยงานต่าง ๆ นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้กับหน่วยงานของตนเองได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

การจะเป็นรัฐบาลดิจิทัล ก็ส่งผลให้หน่วยงานท้องถิ่นต้องก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลด้วย ประชาชนที่อยู่ตามชนบทก็จะสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างเท่าเทียม ทั้งเศรษฐกิจและสังคม โดยคนที่ได้รับรางวัลจากปีที่แล้ว ก็เริ่มจากแนวคิดง่าย ๆ คือ ใช้บริการสะดวกสบายแบบไปธนาคาร มีป้าย มีการจัด-จองคิวที่ชัดเจน และใช้เทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวก แค่นี้ก็เป็นก้าวแรกเข้าสู่โลกดิจิทัลแล้ว นายอนุชา กล่าว

สำหรับโครงการประกวดนวัตกรรม "ท้องถิ่นดิจิทัลประจำปี 2565" เป็นการค้นหาหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าประกวดภายใต้แนวคิด "ท้องถิ่นดิจิทัล เปลี่ยนแนวคิด พลิกรูปแบบการทำงาน" โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 5 ตุลาคม 2565 ซึ่งจะทำการคัดเลือกเพียง 20 หน่วยงาน เพื่อเฟ้นหา 3 หน่วยงานที่ดีที่สุด ไปคว้ารางวัลรัฐบาลดิจิทัล จากนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐต่อไป

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ dgti.dga.or.th/dgti-local

related