svasdssvasds

กทม. สั่งเพิ่มตรวจตราศูนย์เด็กเล็ก พิจารณาฝึกอบรมการรับมือเหตุไม่คาดฝัน

กทม. สั่งเพิ่มตรวจตราศูนย์เด็กเล็ก พิจารณาฝึกอบรมการรับมือเหตุไม่คาดฝัน

โฆษกฯ กทม. แถลงมีเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่ดูแลศูนย์เด็กเล็กตลอด 24 ชม. เพิ่มการตรวจให้เข้มขึ้น จัดซักซ้อมแผนช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้าย สร้างความมั่นใจ ร.ร.ในสังกัด กทม.

(7 ต.ค. 65) นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นวานนี้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ว่า กรุงเทพมหานครขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง รวมถึงผู้ดูแลเด็ก กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักเทศกิจประสานกับสำนักงานเขตพื้นที่และสำนักพัฒนาสังคม เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจซึ่งปกติได้มีการออกตรวจพื้นที่เป็นประจำ ให้เพิ่มการตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้เข้มข้นขึ้น 

เช็กรายชื่อศูนย์เด็กเล็ก 291 แห่ง ในสังกัดกรุงเทพมหานคร (อัปเดตปี 2563)

เช็กรายชื่อโรงเรียน 437 ในสังกัดกรุงเทพมหานคร (อัปเดตปี 2564)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พร้อมทั้งพูดคุยสอบถามกับผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็ก อย่างต่อเนื่อง และซักซ้อมกรณีต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่อแจ้งเหตุได้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศกิจในพื้นที่  นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้มีการพิจารณาการฝึกอบรมทบทวนการรับมือในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการรับมือในสถานการณ์การบุกทำร้ายให้กับศูนย์เด็กเล็กต่อไปด้วย 

ในส่วนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีมาตรการดำเนินการด้านความปลอดภัยดังนี้ 

  1. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตรารักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ทุกโรงเรียน 
  2. มีเวลาเปิด-ปิดโรงเรียนในทุกวันที่มีการเปิดการเรียนการสอน มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำทางเข้าโรงเรียนเพื่อตรวจตราบุคคลที่เข้าผ่านเข้า-ออก และจะห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้า-ออกในโรงเรียนในช่วงมีการเรียนการสอนโดยเด็ดขาด 
  3. โรงเรียนซึ่งอยู่ในการดูแลของสำนักงานเขตในปัจจุบันจะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจ/เจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับนักเรียนในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและเวลาหลังเลิกเรียน 
  4. โรงเรียนจะมีพื้นที่ปลอดภัย (Safe Zone) ในทุกโรงเรียน สำหรับกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะต้องมีการอพยพเคลื่อนย้ายเด็กนักเรียน 
  5. โรงเรียนจะมีระบบการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน อาทิ สถานีตำรวจในพื้นที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข หน่วยงานทหาร ฯลฯ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 
  6. สำนักการศึกษาได้ประชุมเน้นย้ำกับผู้อำนวยการโรงเรียน เรื่อง การให้การดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดมาโดยตลอด 

เพื่อให้เกิดความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร