svasdssvasds

"สุดารัตน์" ประกาศนโยบาย ทำให้ชาวอีสานหายจนภายใน 3 ปี

"สุดารัตน์" ประกาศนโยบาย ทำให้ชาวอีสานหายจนภายใน 3 ปี

สุดารัตน์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ลงพื้นที่และปราศรัยที่ภาคอีสาน จะขับเคลื่อนนโยบาย 3,000 บาท เรียนฟรีจบปริญญาตรี ปราบยาเสพติด เพิ่มมูลค่าราคาสินค้าเกษตร พร้อมแก้น้ำท่วม-แล้งซ้ำซาก ทำให้ชาวอีสานหายจน หมดหนี้ มีรายได้อย่างยั่งยืน ภายใน 3 ปี

ที่จังหวัดสกลนคร คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ที่อำเภอโคกศรีสุพรรณ และที่ต.โคกก่อง อ.เมือง จ.สกลนคร เพื่อรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน พร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สกลนคร พรรคไทยสร้างไทย ประกอบด้วยนายวีระศักดิ์  พรหมภักดี นายสาคร  พรหมภักดี นายถนอม  สมผล  นายสิรภพ  สมผล ดร.สิทธิรัตน์  รัตนวิจารณ์ และนายธนชาติ  ไชยทองพันธ์

คุณหญิงสุดารัตน์ ขึ้นเวทีประกาศอาสามารับใช้พี่น้องประชาชนในฐานะลูกอีสาน ซึ่งรู้และเข้าใจปัญหาพี่น้องชาวอีสานมากที่สุด ซึ่งภาคอีสานเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุด มีจำนวนประชากรมากที่สุด แต่กลับเป็นภาคที่จนที่สุด เพราะยังขาดโอกาส การเลือกผู้แทนราษฎรหลายครั้งที่ผ่านมายังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอีสานได้ ซึ่งพรรคไทยสร้างไทย และในฐานะที่ตนเป็นลูกอีสานขออาสาเข้ามาเปลี่ยนแปลงอีสาน ทำให้พี่น้อง "หายจน หมดหนี้ มีรายได้อย่างยั่งยืน" ภายใน 3 ปีให้ได้

"สุดารัตน์" ประกาศนโยบาย ทำให้ชาวอีสานหายจน ภายใน 3 ปี

บทความที่น่าสนใจ

พี่น้องอีสานเหนื่อยมามากแล้ว ต่อไปนี้ตนและพรรคไทยสร้างไทยจะขอเหนื่อยแทนพี่น้อง ด้วยการยกระดับราคาสินค้าเกษตร การบริหารจัดการน้ำด้วยโครงการ โขง เลย ชี มูล รวมถึงการพักหนี้ พักดอกให้กับพี่น้องเกษตรกร เพื่อบรรเทาหนี้ก้อนใหญ่ที่เป็นอุปสรรคการทำมาหากิน พร้อมเติมทุน ให้เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยถูก ช่วยให้เข้าถึงการตลาด รวมถึงมีองค์ความรู้ที่จะยกระดับราคาสินค้าเกษตร

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้พรรคไทยสร้างไทยยังมีนโยบายดูแลพี่น้องประชาชนทุกคน ตั้งแต่เกิดจนแก่ เช่นโครงการนโยบายบำนาญประชาชน 3,000 บาท ซึ่งผู้สูงอายุในภาคอีสาน สุขภาพไม่ดี และมีฐานะยากจน ดังนั้นโครงการดังกล่าว จะเข้ามาช่วยให้พี่น้องประชาชนสามารถอยู่ได้ และจะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ได้ผลที่สุด

ขณะเดียวกันยังมีนโยบายในการเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ ลดภาระพ่อแม่ผู้ปกครองและเมื่อได้รับโอกาสในการเรียนฟรีแล้วภาระในการผ่อนชำระหนี้ กยศ.ก็จะหมดไป

"สุดารัตน์" ประกาศนโยบาย ทำให้ชาวอีสานหายจน ภายใน 3 ปี

นอกจากนี้พรรคไทยสร้างไทย ขอประกาศนโยบายในการขจัดยาเสพติดให้สิ้นซาก ไม่เว้นผู้มีอิทธิพล คนมีสี ข้าราชการใดๆ ก็ตามที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และจะมีมาตรการในการดำเนินคดีปราบปรามอย่างชัดเจน รวมถึงการรักษาผู้ที่ติดยาเสพติดให้มากที่สุด

ดังนั้นจึงขอโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องชาวอีสานให้มีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่ดีขึ้น ซึ่งมั่นใจว่า ประสบการณ์ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา จะสามารถทำได้ และจะเห็นเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา 3 ปี

"สุดารัตน์" ประกาศนโยบาย ทำให้ชาวอีสานหายจน ภายใน 3 ปี

"สุดารัตน์" ประกาศนโยบาย ทำให้ชาวอีสานหายจน ภายใน 3 ปี

"สุดารัตน์" ประกาศนโยบาย ทำให้ชาวอีสานหายจน ภายใน 3 ปี

related