svasdssvasds

กรณ์ VS วัชระ ปลดล็อกต่างชาติถือครองที่ดิน คนไทยได้หรือเสีย ?

กรณ์ VS วัชระ ปลดล็อกต่างชาติถือครองที่ดิน คนไทยได้หรือเสีย ?

กรณ์ จาติกวานิช สนับสนุนปลดล็อกให้ต่างชาติถือครองที่ดิน กระตุ้นเศรษฐกิจ วัชระ เพชรทอง สวนทันควัน แผ่นดินไทยไม่ได้มีไว้ขาย ขอให้ทบทวนมติ ครม.

เป็นอีกประเด็นที่กำลังถูกจับตามองจากกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. …. (ปลดล็อกต่างชาติถือครองที่ดิน) ซึ่งร่างกฎกระทรวงนี้จะมีระยะเวลาบังคับใช้ 5 ปี นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

โดยสาระสำคัญของกฎกระทรวง ได้กำหนดกลุ่มชาวต่างชาติ ที่มีศักยภาพสูง 4 ประเภท ที่สามารถซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ได้แก่

1. กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง

2. กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ

3. กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย

4. กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ

กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า

ส่วนเงื่อนไขสำคัญ ก็มีดังต่อไปนี้

1. จำนวนเนื้อที่ที่ได้รับสิทธิ ไม่เกิน 1 ไร่ ตามมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

2. เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับตนเอง ภายในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล หรืออยู่ภายในบริเวณที่กำหนดเป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

3. มีจำนวนเงินลงทุนในธุรกิจหรือกิจการประเภทหนึ่งประเภทใด ไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท

ลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี เช่น การซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน (เพิ่มขึ้นใหม่จากกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545)

4. หากถอนการลงทุนในธุรกิจหรือกิจการก่อนครบกำหนดเวลาการดำรงทุน ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ถอนการลงทุน

กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า

กรณ์ ชี้ ปลดล็อกต่างชาติถือครองที่ดิน เป็นแนวทางที่น่าสนใจ แต่ต้องรับฟังเสียงของประชาชน  

หลังจาก ครม. มีมติข้างต้น ก็มีทั้งเสียงสนับสนุนและคัดค้าน และในวันนี้ กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า อดีตรมว.คลัง ก็ได้แสดงความคิดเห็น ว่า โดยรวมแล้วตนมองว่าเป็นนโยบายที่น่าสนใจ เพราะจะเป็นจุดดึงดูดทุนจากต่างประเทศเข้าในประเทศไทย และตัวคนต่างชาติเองก็จะจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ในมุมทางเศรษฐกิจในระยะสั้น ก็จะมีเงินเข้ามาจากการซื้อที่ดิน ที่อยู่อาศัย และในระยะยาวกว่านั้น ก็มาจากการจับจ่ายใช้สอย รวมทั้งการใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ มาสร้างงาน สร้างโอกาสในประเทศไทยด้วย

อย่างไรก็ตาม เป็นธรรมดาที่หลายคนอาจจะกังวล ในแง่ของผลข้างเคียง ว่าต่างชาติจะมาแย่งซื้อที่ซื้อบ้านจากคนไทยหรือไม่ ซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ ครม.ได้วางกรอบกติกา เพื่อที่จะจำกัดผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น การที่ระบุว่า ต่างชาติที่สนใจจะเข้ามาซื้อที่ดิน หรือที่อยู่อาศัย ต้องมีเงินลงทุนผูกพัน ในประเทศไทย อย่างน้อย 3 ปี เป็นวงเงิน 40 ล้าน ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่า ตัวมูลค่าสินค้า บ้านและที่ดิน ในราคาค่อนข้างสูง จะเป็นคนละตลาดกับการซื้อขายบ้านทั่วไป

นอกจากนี้ กฎหมายยังจำกัดพื้นที่ในการซื้อที่ดิน ที่อยู่อาศัยเฉพาะในเขตเทศบาลเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้แย่งซื้อกับชาวบ้าน เกษตรกร ที่อยู่นอกเขตเทศบาล และการที่รัฐบาลจำกัดเวลาการทบทวนใน 5 ปี ก็ชี้ให้เห็นหลักคิดในเชิงแซนด์บ๊อกซ์ คือ ทดลองดู เรื่องนี้พูดกันมานานมาก ถกเถียงกันมาไม่มีข้อสรุป รัฐบาลเลยให้ลองดู 5 ปี หากมีข้อเสียมากกว่าข้อดี ก็สามารถยกเลิกกฎหมายได้ตามความเหมาะสม ซึ่งโดยส่วนตัวมองว่า เป็นแนวทางที่ดี แต่ก็ต้องคอยดูว่า จะเป็นอย่างไร

แนะ ปรับโครงสร้างภาษี ให้มีความเป็นธรรมกับทุกฝาย

กรณ์กล่าวต่อไปว่า ต้องอย่าลืมว่า ในบริบทสังคมไทยเราได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชากรเริ่มมีแนวโน้มลดลง เพราะฉะนั้นการเปิดโอกาสให้ต่างชาติ ที่มีเงิน มีทักษะ เข้ามาทำงาน หรือตั้งรกราก เปิดกิจการในประเทศไทย หรือ Work from Thailand มากขึ้น จึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ ที่มีคนพูดถึงกันอยู่แล้ว และในบริบททั้งหมดที่เกิดขึ้น จึงเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่จะทดลองนโยบายนี้

เมื่อรัฐบาลออกมาตรการมาแล้ว ในช่วงการพิจารณารายละเอียด ก็ควรฟังความกังวลของประชาชน และวิธีที่จะสร้างความเป็นธรรม ซึ่งวิธีการที่จะคลี่คลายความกังวล คือ ปรับโครงสร้างภาษี ให้มีความเป็นธรรมกับทุกฝาย ไม่ใช่ฝั่งของเจ้าของที่ดินเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งภาษีจากการซื้อขายที่ดิน ที่อยู่อาศัย เป็นธุรกิจเฉพาะ ก็จะมีค่าอากรแสตมป์ 3% ตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเป็นภาระของผู้ซื้อหรือไม่

แต่โดยทั่วไปแล้วภาษีควรต้องจ่ายโดยผู้ที่มีกำไร คือ ผู้ที่มีทรัพย์สิน และขายทรัพย์สินให้กับต่างชาติ ที่ได้โอกาสจากการทำกำไร เรื่องราวเหล่านั้นต้องพิจารณาด้วย เพราะมาตรการภาษีโดยรวม มันมีเม็ดเงินกลับเข้ามาในส่วนของรัฐบาล เพื่อที่จะเอาไปสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในวงกว้างได้มาก

วัชระ เพชรทอง" อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์

วัชระไม่เห็นด้วย ซัดกรณ์ แผ่นดินไทย ไม่ได้มีไว้ขาย

และในวันเดียวกันนี้ วัชระ เพชรทอง" อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ก็ออกมาสวนอย่างทันควัน ไม่เห็นด้วยกับการที่กรณ์ จาติกวณิช สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้คนต่างชาติซื้อที่ดินได้ 1 ไร่แลกกับนำเงินมาลงทุน 40 ล้านบาท (ปลดล็อกต่างชาติถือครองที่ดิน)

โดยวัชระกล่าวว่า ที่มีการอ้างว่า หากเกิดปัญหาขึ้นจากนโยบายดังกล่าว ก็สามารถเลิกได้ภายใน 5 ปีนั้น ถือเป็นวิธีคิดแบบพวกนายหน้าหรือโบรกเกอร์ในตลาดหุ้น โดยไม่คำนึงผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อสังคมไทยในอนาคต คิดแบบคนรวย คนมีที่ดินหลักร้อยหลักพันไร่ ไม่คำนึงถึงบรรพบุรุษไทยที่กว่าจะสร้างชาติ สร้างแผ่นดินกันมา และลูกหลานไทยว่าจะมีแผ่นดินได้อาศัยอยู่ต่อไปในอนาคตหรือไม่

ทั้งนี้ เพราะถ้าหากดำเนินตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เพิ่งอนุมัติไป คนไทยจะเสียแผ่นดินให้ต่างชาติอย่างแน่นอน ส่วนเหตุผลที่อ้างว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 นั้น ต้องถามดังๆ ว่า ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ นายทุนที่ดินหรือประชาชนกันแน่

แต่ที่แน่ที่สุด คือ แผ่นดินไทยต้องตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของต่างชาติที่มั่งคั่ง และมีสิทธิ์ขายที่ดินผืนนั้นต่อได้อีก ซึ่งไม่แตกต่างอะไรกับการซื้อที่เก็งกำไร แล้วจะเหลือแผ่นดินไทยให้ลูกหลานไทยในอนาคตสักเท่าใด

วัชระขอให้รัฐบาลทบทวนมติ ครม.

วัชระกล่าวต่อไปว่า รัฐบาลต้องทบทวนมติ ครม. ในเรื่องนี้ เพราะการที่นายกรณ์บอกว่าถ้าไม่ดีก็เลิกได้ภายใน 5 ปี แล้วแผ่นดินที่ชาวต่างชาติมาซื้อเป็นกรรมสิทธิ์ไปแล้ว จะทำอย่างไร จะไปยึดที่คืนมาได้หรือ ก็ทำไม่ได้ เพราะอ้อยเข้าปากช้างไปแล้ว การขายแผ่นดินให้ต่างชาติโดยแลกกับเงินลงทุนแค่ 40 ล้านบาทในเวลาเพียง 3 ปี ก็ถอนการลงทุนออกได้ ไม่เป็นการยุติธรรมกับคนไทยทั้งประเทศ

แผ่นดินไทยไม่ได้มีไว้ให้ต่างชาติมาซื้อที่ดินแล้วเก็งกำไรไว้ขายต่อ หากรัฐบาลไม่สนใจเสียงคัดค้านของประชาชน ตนจะเข้าชื่อถวายฎีกาขอความเป็นธรรมต่อไป

ที่มา 

เช็คเงื่อนไข "ต่างชาติซื้อบ้าน" ถือครองที่ดิน ในไทยล่าสุด ใครซื้อได้บ้าง

"กรณ์" แนะ "รัฐบาล" ฟังเสียงทุกด้าน กับนโยบายปลดล็อค "ต่างชาติ"ซื้อที่ดิน

ซัด"กรณ์"หลังหนุนปลดล็อกต่างชาติซื้อที่ย้ำแผ่นดินไทยไม่ได้มีไว้ขาย

"กรณ์"หนุนรัฐให้ต่างชาติซื้อที่ดิน-ที่อยู่อาศัยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

related