svasdssvasds

สภา ส.ส. มีมติเอกฉันท์ ให้ ครม. ทำประชาชามติ แก้รัฐธรรมนูญ

สภา ส.ส. มีมติเอกฉันท์ ให้ ครม. ทำประชาชามติ แก้รัฐธรรมนูญ

สภาผู้แทนราษฎร มีมติเอกฉันท์ 323 เสียง ให้ "ครม." ทำประชามติถามความเห็นประชาชนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ลุ้นมติ ส.ว. ถ้าเห็นชอบ ถึงจะมีส่งให้ ครม. รับไปดำเนินการ

วันนี้ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นประธานในที่ประชุม ได้ลงมติของนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส. กทม. พรรคก้าวไกล และนายจุลพันธุ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย  ที่เสนอให้สภาฯ พิจารณา เสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการออกเสียงประชามติ เพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งเป็นการลงมติใหม่ หลังจากที่การลงมติ เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา มีผู้ลงมติไม่ครบองค์ประชุม โดยสภาฯ ลงมติเสียงเอกฉันท์ 323 ให้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)ดำเนินการ

สภามีมติเอกฉันท์ ให้ ครม. ทำประชาชามติ แก้รัฐธรรมนูญ

ข่าวการเมืองที่น่าสนใจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่สภาฯ ลงมติในญัตติดังกล่าวแล้ว ต้องส่งให้วุฒิสภาฯ ลงมติอีกครั้งว่า จะเห็นชอบกับญัตติดังกล่าวหรือไม่ หากวุฒิสภาลงมติเห็นชอบ ถึงจะมีส่งให้ ครม. รับไปพิจารณาว่า จะรับไปดำเนินการตามมติหรือไม่

สภามีมติเอกฉันท์ ให้ ครม. ทำประชาชามติ แก้รัฐธรรมนูญ

แต่หากวุฒิสภาลงมติไม่เห็นชอบ จะถือว่าญัตติดังกล่าวต้องยุติลง เนื่องจากตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2564 มาตรา 9 (4)  กำหนดให้รัฐสภาพิจารณาและมีมติเรื่องที่ควรให้มีการออกเสียงประชามติ และแจ้งต่อคณะรัฐมนตรี

related