svasdssvasds

ก้าวไกล อธิบายนโยบาย “ทุกจังหวัดไทยก้าวหน้า” กระจายอำนาจให้ทุกจังหวัด

ก้าวไกล อธิบายนโยบาย “ทุกจังหวัดไทยก้าวหน้า” กระจายอำนาจให้ทุกจังหวัด

วรภพ วิริยะโรจน์ ส.ส.พรรคก้าวไกล อธิบายนโยบาย “ทุกจังหวัดไทยก้าวหน้า” กระจายอำนาจให้ทุกจังหวัด เปลี่ยนประเทศไทยแบบไม่มีวันย้อนกลับ

วรภพ วิริยะโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก อธิบายถึงชุดนโยบาย “ทุกจังหวัดไทยก้าวหน้า” ว่าประกอบด้วย 4 ข้อเสนอสำคัญ ดังนี้

1. การวางโรดแมปไปสู่การเลือกตั้ง “นายกจังหวัด” ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้บริหารสูงสุดในจังหวัดแทนผู้ว่าราชการที่มาจากการแต่งตั้ง และประชามติเพื่อยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค โดยที่รับประกันว่าไม่มีใครตกงานหรือเสียประโยชน์ ซึ่งท้ายที่สุด จะทำให้ประเทศไทยมีโครงสร้างการบริหาร 3 ระดับ ที่ล้วนนำโดย “นายก” ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ได้แก่

- นายกรัฐมนตรี เป็นผู้บริหารในระดับประเทศ

- นายกจังหวัด เป็นผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด

- นายกเทศมนตรีและ นายก อบต. เป็นผู้บริหารท้องถิ่นในระดับเทศบาลและตำบล ส่วนใน กทม. จะมีการเลือกตั้งนายกเขตด้วย

ก้าวไกล อธิบายนโยบาย “ทุกจังหวัดไทยก้าวหน้า” กระจายอำนาจให้ทุกจังหวัด

ข่าวที่น่าสนใจ

2. การเพิ่มงบจังหวัดจัดการตนเอง ให้สัดส่วนรายได้ท้องถิ่นต่อรัฐบาลส่วนกลาง เพิ่มทุกปี ปีละ 2% หรือ เพิ่มขึ้นทั้งหมด 200,000 ล้านบาทต่อปี ภายใน 4 ปี โดยเฉลี่ยท้องถิ่นแต่ละแห่ง คิดเป็น

 - จังหวัดละ 250 ล้านบาทต่อปี ภายใน 4 ปี

 - เมืองละ 100 ล้านบาทต่อปี ภายใน 4 ปี

 - ตำบลละ 20 ล้านบาทต่อปี ภายใน 4 ปี

3. การปลดล็อกกฎระเบียบให้ท้องถิ่นจัดทำบริการสาธารณะและแก้ปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทั้งหมด ยกเว้นเพียงบางภารกิจ เช่น กองทัพ เงินตรา ศาล รวมถึงปลดล็อกให้ท้องถิ่นออกแบบกองตามความเหมาะสมกับภารกิจได้

ก้าวไกล อธิบายนโยบาย “ทุกจังหวัดไทยก้าวหน้า” กระจายอำนาจให้ทุกจังหวัด

4. การเพิ่มอำนาจประชาชนในการตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การประชุมสภาพลเมืองทุกสามเดือนเพื่อรับฟังปัญหาและเปิดให้ประชาชนซักถาม การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ มีระบบแจ้งเตือน Red Flag ในโครงการที่มีความเสี่ยงจะเกิดการทุจริต

นอกจากประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ พรรคก้าวไกลขอยืนยันกับข้าราชการทุกคนที่สังกัดส่วนภูมิภาคและสังกัดส่วนท้องที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่า “ทุกตำแหน่งแห่งหนจะยังคงอยู่ ทุกสิทธิประโยชน์จะยังคงเดิม และทุกความก้าวหน้าจะยังคงมี”

เพราะการปฏิรูประบบราชการครั้งนี้ เป็นเพียงการเปลี่ยนการทำงานของข้าราชการบางส่วนในแต่ละพื้นที่ จากเดิมที่ทำงานแยกกันภายใต้อธิบดีกรมหรือปลัดกระทรวงที่อยู่ที่กรุงเทพฯ เปลี่ยนเป็นทำงานร่วมกันภายใต้ผู้บริหารท้องถิ่นที่ประชาชนเลือกในพื้นที่โดยตรง โดยจะเป็นการออกแบบระบบราชการที่ทำให้ศักดิ์และสิทธิของข้าราชการทุกสังกัดเท่าเทียมกัน มีกลไกรองรับการถ่ายโอนโยกย้ายระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่น

ก้าวไกล อธิบายนโยบาย “ทุกจังหวัดไทยก้าวหน้า” กระจายอำนาจให้ทุกจังหวัด

“ตนเชื่ออย่างสุดใจ ว่าภารกิจครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ทุกจังหวัดในประเทศไทยก้าวหน้า เพราะถ้ามีการกระจายอำนาจไปที่ท้องถิ่นแล้ว งานเงินคนจะไม่ย้อนกลับมารวมศูนย์อีก ถ้าประชาชนเป็นคนเลือกนายกจังหวัดแล้ว จะไม่มีรัฐบาลไหนเปลี่ยนกลับมาให้มีผู้บริหารจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งได้อีก นี่จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปเชิงโครงสร้าง ที่ไม่มีวันย้อนกลับได้” วรภพ ระบุ

ที่มา FB พรรคก้าวไกล : กระจายอำนาจให้ทุกจังหวัดไทยก้าวหน้า เปลี่ยนประเทศไทยแบบไม่มีวันย้อนกลับ

related