svasdssvasds

คำขวัญวันครู 2566 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

คำขวัญวันครู 2566 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

คำขวัญวันครู 2566 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี ซึ่งปีนี้มีความขวัญวันครูแห่งชาติ ระบุว่า "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต"

คำขวัญวันครู 2566 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ 16 ม.ค. 66 นายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 แก่ครูไทยทั่วประเทศความว่า "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต"

 

ข่าวที่น่าสนใจ

คำขวัญวันครู 2566 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

สำหรับ วันครูแห่งชาติ 2566 ตรงกับวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นๆ ได้ร่วมกันจัดงานวันครู ภายใต้แนวคิด "พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา" เพื่อให้เด็กนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณครู ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ดูแลเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ เป็นคนเก่งและดี พร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

 

 

related