svasdssvasds

ครม.ทิ้งทวนโครงการให้ที่ประชุมอนุมัติ 88 วาระ เฉียด 2 แสนล้าน ก่อนยุบสภา

ครม.ทิ้งทวนโครงการให้ที่ประชุมอนุมัติ 88 วาระ เฉียด 2 แสนล้าน ก่อนยุบสภา

ครม.ทิ้งทวนโครงการของหน่วยงานต่างๆ รวม 88 วาระ วงเงินเฉียด 2 แสนล้าน หลังประชุมกว่า 6 ชั่วโมง เช็กรายละเอียดเรื่องสำคัญที่อนุมัติ รวมไว้ให้ครบที่นี่

 การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แบบมาราธอน 6 ชั่วโมงรวด ตั้งแต่เวลาประมาณ 10.00 - 16.00 น. ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 ถือเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย และนับเป็นการ “ทิ้งทวน” สารพัดโครงการที่เสนอเข้ามาให้ที่ประชุมอนุมัติมากถึง 88 วาระ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ต่างประเทศ กฎหมาย และการแต่งตั้งบุคคลสำคัญ 

โดยวาระต่างๆ ที่เสนอเข้ามา มีเหตุผลหลักคือต้องการขอตราประทับจาก ครม.ที่ยังมีอำนาจเต็ม ได้อนุมัติวงเงินโครงการเอาไว้ ก่อนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะประกาศยุบสภาในอีกไม่กี่วันนับจากนี้

 ทาง "ฐานเศรษฐกิจ" ได้รวบรวมข้อมูลมติครม.ทั้งหมดที่เสนอเข้ามาในวันที่ 14 มีนาคม 2566 พบว่า มีโครงการต่าง ๆ เสนอขออนุมัติโครงการสำคัญ มีวงเงินรวมกันมากถึง 1.93 แสนล้านบาท รวมไปถึงการอนุมัติร่างกฎหมายอีก 5 ฉบับ และการแต่งตั้งอีก 15 เรื่อง แถมยังมีโครงการเกี่ยวกับสินเชื่อวงเงินรวม 6,000 ล้านบาทด้วย

การอนุมัติโครงการสำคัญ

สำหรับโครงการสำคัญที่ผ่านการเห็นชอบจากครม. นัดทิ้งทวน โดยเฉพาะโครงการที่มีวงเงินโครงการชัดเจน สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

1. ครม.อนุมัติหลักการให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G/5G บนคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 14 ปี มีกรอบวงเงินตามโครงการทั้งสิ้น 61,628 ล้านบาท

2. ครม.อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 1,747 โครงการ วงเงิน 41,903 ล้านบาท 

3. ครม.อนุมัติให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ดำเนินโครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ-ถนนลำลูกกา) ระยะทาง 16.21 กม. โดยโครงการฯ มีมูลค่าการลงทุน 24,060.04 ล้านบาท  

4. ครม.อนุมัติการต่อเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ลงลิตรละ 5 บาท อีก 2 เดือน ถึง 20 กรกฎาคม 2566 คาดว่าจะสูญเสียรายได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• นายกฯ ลั่น พร้อมเลือกตั้ง 500 เปอร์เซ็นต์ อุบใช้วันธงชัย 15 มี.ค. ฤกษ์ "ยุบสภา"

• ไทม์ไลน์! หลังยุบสภา เลือกตั้ง พ.ค. ได้นายกฯ - ครม.ใหม่ เดือนส.ค. 66

• วิษณุ ยัน ครม. ไม่มีการพูดถึงยุบสภา 20 มี.ค. เลือกตั้ง 14 พ.ค. ต้องดูกรอบเวลา

5. ครม.อนุมัติแนวทางการดำเนินการและกรอบวงเงินชดเชย ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรลูกหนี้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง  โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายชดเชยให้กับธนาคาร ภายใต้กรอบวงเงินรวม 15,481.65 ล้านบาท

6. ครม. อนุมัติเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล ซึ่งจะใช้งบประมาณจากรายได้ของอบต. 13,774.69 ล้านบาท 

7. ครม.อนุมัติหลักการของแผนงานและงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2566 - 2570 วงเงินทั้งสิ้น 7,718.94 ล้านบาท

8. ครม. อนุมัติปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตาแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,795.65 ล้านบาทต่อปี 

9. ครม.อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2566-69 สำหรับดำเนินโครงการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น รวม 867.88 ล้านบาท

10. ครม.อนุมัติโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ชุดที่ 1 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) วงเงินลงทุน 863.4 ล้านบาท

11. ครม.อนุมัติงบกลางปี 2566 เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่ในปี 2566 จำนวน 84 รายการ ภายใต้กรอบวงเงิน 723.54 ล้านบาท

12. ครม.อนุมัติหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2565/2566 วงเงิน 716.10 ล้านบาท

13. ครม.อนุมัติงบกลาง ปี 2566 ให้ให้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมดำเนินโครงการฟื้นฟู เตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งสตาร์ทอัพภายใต้แนวคิด BCGวงเงิน 514.22 ล้านบาท

14. ครม. อนุมัติส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ปรับเพิ่มเป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน  2566 ครอบคลุมผู้ใช้สิทธิ 7.5 ล้านราย รวมเงิน 150 ล้านบาท

15. ครม.อนุมัติการจ่ายเงินตอบแทนใบประกอบโรคศิลปะเภสัชกรขององค์การเภสัชกรรม (อภ.) ในอัตรา 1,000 บาท และ 3,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2543 เป็นต้นไป ซึ่งสามารถประมาณการค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2543 จนถึงเดือนมีนาคม 2565 เป็นเงินประมาณ 122 ล้านบาท

การอนุมัติวงเงินสินเชื่อ

1. ครม. อนุมัติโครงการโคล้านครอบครัว ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อส่งเสริมอาชีพ แก้ไขปัญหาความยากจน ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืนวงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท   

2. ครม.อนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2565/2566 วงเงินสินเชื่อ 1,000 ล้านบาท

การอนุมัติกฎหมายที่สำคัญ

1. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลป่างิ้ว ตำบลศาลาแดง ตำบลย่านซื่อ ตำบลตลาดกรวด ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง และตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ....

2. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลฝั่งแดง ตำบลน้ำก่ำ ตำบลธาตุพนม ตำบลธาตุพนมเหนือ และตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ. ....

3. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลศรีบุญเรือง ตำบลหันนางาม และตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. ....

4. ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ....

5. ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าอากรใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทำการประมง และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน รอบปีการประมง 2566 – 2567 พ.ศ. ....

6. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ....

ที่มา : รัฐบาลไทย , ฐานเศรษฐกิจ

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด