svasdssvasds

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “แนวโน้มพฤติกรรมการเลือกตั้งครั้งหน้า”

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “แนวโน้มพฤติกรรมการเลือกตั้งครั้งหน้า”

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “แนวโน้มพฤติกรรมการเลือกตั้งครั้งหน้า” ซึ่งในหัวข้อการเลือก ส.ส.บัญชีรายชื่อนั้น อันดับ 1 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 จะเลือกพรรคฝ่ายค้าน และอันดับ 3 จะเลือกพรรคการเมืองใหม่

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “แนวโน้มพฤติกรรมการเลือกตั้งครั้งหน้า” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,312 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการเลือกตั้งครั้งหน้า โดยมีผลสำรวจดังนี้

1. แนวโน้มการเลือก ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ที่ใช้บัตรสองใบ

อันดับ 1 ยังไม่แน่ใจว่า จะตัดสินใจอย่างไร 44.82 %

อันดับ 2 จะเลือก ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเดียวกัน 38.03 %

อันดับ 3 จะไม่เลือก ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเดียวกัน 16.85 %

อันดับ 4 ไม่ทราบ / ไม่ตอบ / ไม่สนใจ 0.30 %

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “แนวโน้มพฤติกรรมการเลือกตั้งครั้งหน้า”

บทความที่น่าสนใจ

2. ความต้องการที่จะเปลี่ยน ส.ส. ในเขตเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งครั้งหน้า

อันดับ 1 ไม่อยากจะเปลี่ยนเลย 30.41 %

อันดับ 2 อยากจะเปลี่ยนอย่างมาก 28.28 %

อันดับ 3 ค่อนข้างอยากจะเปลี่ยน 19.21 %

อันดับ 4 ไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยน 11.97 %

อันดับ 5 ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 10.13 %

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “แนวโน้มพฤติกรรมการเลือกตั้งครั้งหน้า”

3. แนวโน้มการเลือก ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งครั้งหน้า

อันดับ 1 ยังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไร 34.99 %

อันดับ 2 จะเลือกพรรคการเมืองฝ่ายค้าน 32.39 %

อันดับ 3 จะเลือกพรรคการเมืองใหม่ที่ยังไม่มี ส.ส. ในสภา 21.34 %

อันดับ 4 จะเลือกพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล 10.82 %

อันดับ 5 ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.46 %

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “แนวโน้มพฤติกรรมการเลือกตั้งครั้งหน้า”

ที่มา นิด้าโพล : “แนวโน้มพฤติกรรมการเลือกตั้งครั้งหน้า”

related