svasdssvasds

นายกฯ ย้ำภารกิจ "แก้รัฐธรรมนูญ" หวังสังคมผลักดันมี รธน.ฉบับประชาชน

นายกฯ ย้ำภารกิจ "แก้รัฐธรรมนูญ" หวังสังคมผลักดันมี รธน.ฉบับประชาชน

นายกฯเศรษฐา ชี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นภารกิจใหญ่ อาศัยเพียงพลังของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ ทุกฝ่ายต้องช่วยกันผลักดันเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมาย "รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน"

วันที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้โพสต์ข้อความผ่าน X (ทวิตเตอร์เดิม) ระบุว่า

10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญของประเทศไทย รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดิน ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ดังนั้น รัฐบาลจึงมีหน้าที่ทำให้รัฐธรรมนูญมาจากประชาชน

การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นภารกิจใหญ่ จะอาศัยเพียงพลังของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ แต่ทุกๆ ภาคส่วนในสังคมจะต้องช่วยกันผลักดันเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมาย นั่นคือ การมี ‘รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน’

ด้านนายนิกร จำนง ประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กล่าวถึงการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนว่า ได้ดำเนินการครบทั้ง 4 ภาคแล้ว ซึ่งได้รับคำตอบภาพรวมค่อนข้างดี โดยประชาชนอยากให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และอยากให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้น ซึ่งจะมีการสรุปปัญหาเพื่อกำหนดในรัฐธรรมนูญ โดยคณะอนุกรรมการฯ จะต้องรวบรวมไว้ เพื่อส่งให้ ส.ส.ร.ที่จะมีขึ้น 

ส่วนการขอความเห็นจากสมาชิกรัฐสภานั้น นายนิกร เปิดเผยว่า ได้ทำจดหมายไปถึงนายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้ว โดยจะมีการสอบถามความคิดเห็น สส. ระหว่างวันที่ 13 ถึง 14 ธันวาคมนี้ และสมาชิกวุฒิสภา ได้พูดคุยกับนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา จะเป็นวันที่ 18 และ 19 ธันวาคมนี้ หลังจากนั้นในวันที่ 22 ธันวาคมนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะสรุปงาน และถือว่า เสร็จภารกิจในห้วงนี้แล้ว ขณะที่ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฯชุดใหญ่ ได้เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2560  ในวันที่ 25 ธันวาคมนี้ เพื่อหาข้อสรุปก่อนสิ้นปี

อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการชุดของนายวุฒิสาร ตันไชย ที่จะพิจารณาเรื่องประชามติเชิงกฎหมายได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมา เพื่อพิจารณาข้อกฎหมายโดยเฉพาะว่า หากจะแก้ พ.ร.บ.ประชามติโดยเฉพาะในมาตรา 13  เรื่องผลผู้ออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนน เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การดำเนินการจัดการประชามติออกมาได้ง่ายขึ้น   

นอกจากนี้ ในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ ตนจะพบและหารือกับเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ และคณะทำงานของอนุกรรมการ เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นและศึกษาแนวทางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นประเทศที่ทำประชามติเป็นจำนวนมาก  และใช้อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อจะได้ดูว่าจะใช้งบลดลงได้หรือไม่ ทำเพื่อเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ 

สำหรับการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ ในวันที่ 25 ธันวาคมนี้ นายนิกร เปิดเผยว่า จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนออกมาในแนวทางใด แต่สิ่งสำคัญคือ ความเห็นของสมาชิกรัฐสภา ที่ต้องตอบในฐานะผู้ที่จะลงคะแนนในเรื่องนี้ด้วย

ที่มา : @Thavisin

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

related