svasdssvasds

"ศักดิ์สยาม ชิดชอบ" ลาออก สส.-เลขาฯ พรรคภูมิใจไทย มีผลทันที

"ศักดิ์สยาม ชิดชอบ" ลาออก สส.-เลขาฯ พรรคภูมิใจไทย มีผลทันที

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย และยื่นหนังสือต่อประธาน ลาออกจาก สส. แสดงความรับผิดชอบต่อคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ มีผลตั้งแต่วันนี้

ศักดิ์สยาม ยื่นหนังสือลาออกถึงอนุทิน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย จากนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ซึ่งพรรคภูมิใจไทย จะได้แจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองต่อไป

ศักดิ์สยาม ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็น สส.

นอกจากนี้ ได้รับแจ้งจากนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ว่าได้ทำหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2567 เป็นต้นไปด้วย

"ศักดิ์สยาม" ลาออก สส.-เลขาฯ พรรคภูมิใจไทย

 

แสดงความรับผิดชอบต่อคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ

การลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ แม้ว่าคำพิพากษาของศาลจะไม่มีผลต่อตำแหน่งเลขาธิการพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ท่านยินดีที่จะลาออกด้วย

related