svasdssvasds

สุดารัตน์ ปลุกประชาชน ขวางพรรคใหญ่ จับมือนายทุนใหญ่ ปั้นสว. กินรวบประเทศ

สุดารัตน์ ปลุกประชาชน ขวางพรรคใหญ่ จับมือนายทุนใหญ่ ปั้นสว. กินรวบประเทศ

"สุดารัตน์" ปลุกประชาชน ขวางพรรคใหญ่ จับมือนายทุนใหญ่ ปั้น สว.ของตัวเองกินรวบประเทศ ประกาศผุดแคมเปญ "1 ครอบครัว 1 ผู้สมัครสว." ชี้ สว.เลือกกันเอง กติกาที่เปิดช่องทุนใหญ่ พรรคใหญ่ กวาดสว. 200 คน ระบุใช้เงินต่อหัวน้อยกว่า สส.1คน สามารถครอบงำองค์กรอิสระ ที่ สว.ทำหน้าที่สรรหา

SHORT CUT

  • ใกล้ถึงเวลา "คัดเลือก" สว.ชุดที่ 13 ซึ่งเป็นสว.ชุดใหม่ จำนวน 200 คน ที่มาจากวิธีการคัดเลือกแบบใหม่ คือ"เลือกกันเอง"
  • เป็นระบบที่ ไม่ได้มองเห็นความสำคัญของประชาชนเปิดช่องให้ผู้ที่มีกำลังคน กำลังทรัพย์ เข้ามาอยู่ในระบบที่เลือกกันเองได้ง่าย
  • เชิญชวนพี่น้องประชาชน ลงสมัคร สว.ให้มากที่สุด เพื่อให้มีเสียงของประชาชนเยอะที่สุด

"สุดารัตน์" ปลุกประชาชน ขวางพรรคใหญ่ จับมือนายทุนใหญ่ ปั้น สว.ของตัวเองกินรวบประเทศ ประกาศผุดแคมเปญ "1 ครอบครัว 1 ผู้สมัครสว." ชี้ สว.เลือกกันเอง กติกาที่เปิดช่องทุนใหญ่ พรรคใหญ่ กวาดสว. 200 คน ระบุใช้เงินต่อหัวน้อยกว่า สส.1คน สามารถครอบงำองค์กรอิสระ ที่ สว.ทำหน้าที่สรรหา

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า 11 พ.ค.2567 นี้ จะเป็นวันสุดท้ายของการทำงาน 250 สมาชิกวุฒิสภาชุดที่ 12 ซึ่งมีรากเหง้าและพื้นฐานมาจากคณะรัฐประหาร จากนั้นจะเปิดให้มีการ "คัดเลือก" สว.ชุดที่ 13 ซึ่งเป็น สว.ชุดใหม่ จำนวน 200 คน ที่มาจากวิธีการคัดเลือกแบบใหม่ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การเมืองไทยมาก่อนนั่นคือการ "เลือกกันเอง"

ระบบนี้ คือระบบที่ออกแบบมาข้ามหัวประชาชน ไม่ได้มองเห็นความสำคัญของประชาชน เปิดช่องให้ผู้ที่มีกำลังคน กำลังทรัพย์ เข้ามาอยู่ในระบบที่เลือกกันเองได้ง่าย และตนมองว่าการได้มาซึ่ง สว. ในระบบปิดเช่นนี้ ผู้มีอำนาจ มีกำลังคนกำลังทรัพย์ในมือสามารถทำได้ง่ายกว่ากระบวนการได้มาซึ่งสส.1 คน โดยเฉพาะการใช้เงินต่อหัวจะน้อยกว่ามาก และจะทำให้ผู้สมัครสว.ที่ไร้อุดมการณ์ แต่หวังผลประโยชน์จากการรับเงินรับทองจะเข้าไปสมัครมากขึ้น

ท้ายที่สุดการได้มาซึ่ง สว. ชุดที่เลือกกันเองนี้ จะเป็น สว. ของพรรคการเมืองพรรคใหญ่ และทุนใหญ่ผูกขาดอย่างแท้จริง ในอนาคตเราจะได้เห็นทุนใหญ่ร่วมมือกับพรรคการเมืองขนาดใหญ่ คุมเสียง สว. และมาควบคุมองค์กรอิสระ ปัญหาเหล่านี้จะกลายเป็นมะเร็งร้ายกัดกินประเทศ โดยเฉพาะในแง่ของ การปราบปรามทุจริต และระบบยุติธรรมไทย

จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ใช้กำลังใจ กำลังคน รวบรวมทรัพยากร 2,500 บาท ไปสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาให้มากที่สุด เพื่อสามารถไปใช้สิทธิ์ในการโหวตสว.ของประชาชน ไปสู้กับนักการเมืองผูกขาด ทุนใหญ่ผูกขาด โดยแคมเปญ "1 ครอบครัว 1 ผู้สมัคร สว." ส่งคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน อายุ 40 ปี เข้าไปเป็นผู้สมัคร เพื่อให้มีเสียงของประชาชนเยอะที่สุด และเมื่อเข้าสู่กระบวนการคัดสรรแล้ว เสียงของประชาชนจะมองเห็นว่าสมควรเลือกใครมากที่สุด และใครคือตัวแทนของพรรคการเมืองหรือทุนใหญ่ผูกขาด ดังนั้น หากเราไม่ต้องการเห็น สว.เป็นเบี้ยล่างของ พรรคการเมืองใหญ่ และนายทุนผูกขาด เพื่อหวังกินรวบประเทศ วิงวอนทุกคนช่วยกันรณรงค์ ลงสมัคร สว.ให้มากที่สุด

related