svasdssvasds

ปชป. ฟันอดีตผู้สมัครมีสัมพันธ์ชู้สาวกับพระผิดข้อบังคับ เจ้าตัวชิงลาออก

ปชป. ฟันอดีตผู้สมัครมีสัมพันธ์ชู้สาวกับพระผิดข้อบังคับ เจ้าตัวชิงลาออก

พรรคประชาธิปัตย์เปิดผลสอบ "อดีตผู้สมัครหญิง" มีสัมพันธ์ชู้สาวกับพระ ลงโทษให้พ้นจากสมาชิกพรรค "ราเมศ" เผย "นักการเมืองหญิง" ชิงลาออก มีผล 13 เม.ย.

SHORT CUT

  • อดีต สส. สาวใหญ่ มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับพระภิกษุ สามีจับได้ถ่ายคลิปจนเป็นไวรัล
  • พรรคประชาธิปัตย์ ตรวจสอบพบว่ามีมูลความจริง ผิดข้อบังคับพรรค ทำความเสื่อมเสียโดยเฉพาะมาตรฐานทางจริยธรรม ลงโทษโดยให้พ้นจากสมาชิกพรรค

พรรคประชาธิปัตย์เปิดผลสอบ "อดีตผู้สมัครหญิง" มีสัมพันธ์ชู้สาวกับพระ ลงโทษให้พ้นจากสมาชิกพรรค "ราเมศ" เผย "นักการเมืองหญิง" ชิงลาออก มีผล 13 เม.ย.

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงผลการสอบข้อเท็จจริง ตามที่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบที่ 11/2567   เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ได้ปรากฏข้อเท็จจริงจากสื่อมวลชน รวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมากได้รายงานข่าว กรณี มีสมาชิกพรรค ซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับพระภิกษุ ซึ่งกรณีดังกล่าวมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งที่จำต้องสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความกระจ่างเพราะพรรคในฐานะเป็นสถาบันทางการเมือง ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตนของสมาชิกพรรคต้องอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม และวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน เป็นแบบอย่างที่ดีในการเสริมสร้างสถาบันครอบครัว

ปชป. ฟันอดีตผู้สมัครมีสัมพันธ์ชู้สาวกับพระผิดข้อบังคับ เจ้าตัวชิงลาออก

โดยมีกรรมการสอบสวนประกอบด้วย นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ ประธานกรรมการ นายราเมศ รัตนะเซวง และ นายชริน เลี้ยงกาญจนกุล ได้มีการประชุมสรุปลงความเห็นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567คณะกรรมการได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครบถ้วนแล้ว ทั้งตัวสมาชิกพรรคผู้ถูกตรวจสอบ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพยานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตลอดจนข่าวสารจากการนำเสนอข่าว การให้สัมภาษณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคณะกรรมการมีความเห็นว่ามีมูลความจริง ซึ่งรายละเอียดคณะกรรมการไม่ขอชี้แจงลงลึกไปในรายละเอียด คณะกรรมการมีความเห็นต่อไปว่า สมาชิกพรรคคนดังกล่าวได้กระทำผิดข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์  ข้อ 18 ประกอบ ข้อที่ 26 ที่ได้กำหนดให้สมาชิกพรรคมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับพรรค รักษาชื่อเสียงของพรรคโดยไม่ปฏิบัติไปในทางที่จะนำความเสื่อมเสียมาสู่พรรค โดยเฉพาะมาตรฐานทางจริยธรรมที่ข้อบังคับพรรคได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตนของสมาชิกพรรคที่ต้องอยู่ในกรอบของจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม

ในประเด็นต่อมากรณีการพ้นสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกพรรคนั้น คณะกรรมการมีความเห็นต่อไปว่า ข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ข้อที่ 124 กรณีที่สมาชิกพรรคได้กระทำการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของพรรคควรลงโทษสมาชิกพรรคโดยให้พ้นจากสมาชิกพรรค ที่กล่าวมาเป็นสรุปสาระสำคัญผลการสอบในขั้นตอนเบื้องต้น เพื่อนำเสนอในการพิจารณาขั้นตอนต่อไปตามข้อบังคับ

นายราเมศ กล่าวต่อไปว่า ข้อเท็จจริงปรากฏสมาชิกพรรคคนดังกล่าวได้ ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคซึ่งทราบว่าทางพรรคได้ลงรับเข้าสู่ระบบแล้วในวันนี้ 13 เมษายน 2567 เมื่อเวลา 9.00 น. โดยประมาณ ซึ่งทางคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงจะได้นำรายละเอียดการสอบสวนทั้งหมดประกอบใบลาออกจากสมาชิกพรรค รายงานนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรค เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

related