svasdssvasds

กมธ.นิรโทษกรรม ชงรัฐบาลสางปม "บุ้ง ทะลุวัง" เสียชีวิต คืนสิทธิประกันตัว

กมธ.นิรโทษกรรม ชงรัฐบาลสางปม "บุ้ง ทะลุวัง" เสียชีวิต คืนสิทธิประกันตัว

กมธ.นิรโทษกรรม ร่อนหนังสือด่วนที่สุดถึงรัฐบาล ชง 4 ข้อ สางปม “บุ้ง ทะลุวัง” เสียชีวิต-คืนสิทธิประกันตัวคดีการเมือง-ดันกฎหมายนิรโทษกรรม

SHORT CUT

  • กมธ.นิรโทษกรรม ที่มีนายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.พรรคเพื่อไทยเป็นประธาน ยื่นหนังสือด่วนที่สุดถึงรัฐบาลให้พิจารณาแก้ปัญหาคดีความทางการเมือง
  • ขอให้รัฐบาลสางปัญหา ตรวจสอบการเสียชีวิตของของ น.ส.เนติพร ให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนโดยเร็ว
  • ให้รัฐบาลดำเนินการใดๆ ให้ผู้ต้องขังซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุด “ได้รับสิทธิในการประกันตัว” และชะลอการดำเนินคดีทางการเมือง จนกว่าจะมีการตรากฎหมายนิรโทษกรรม

กมธ.นิรโทษกรรม ร่อนหนังสือด่วนที่สุดถึงรัฐบาล ชง 4 ข้อ สางปม “บุ้ง ทะลุวัง” เสียชีวิต-คืนสิทธิประกันตัวคดีการเมือง-ดันกฎหมายนิรโทษกรรม

จากกรณีการเสียชีวิตของ น.ส.เนติพร เสน่ห์สังคม หรือ บุ้ง ทะลุวัง ผู้ต้องในคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 จนนำมาสู่เสียงข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการคืนสิทธิตามกระบวนการยุติธรรม รวมไปถึงกระบวนการออกกฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งขณะนี้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตรา พ.ร.บ.นิรโทษกรรม สภาฯ ที่มีนายชูศักดิ์  ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็นประธาน

 

ขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 16 พ.ค. แนวร่วมกลุ่มทะลุฟ้าและเครือข่าย ยื่นข้อเรียกร้องต่อ กมธ.นิรโทษกรรม เพื่อขอให้เร่งพิจารณากำหนดให้คดีกระทำผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ได้รับการนิรโทษกรรม

ล่าสุดนายชูศักดิ์ ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 พ.ค. 2567 ขอให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาคดีการเมือง เนื้อหาโดยสรุปคือ ข้อเรียกร้องจากกลุ่มบุคคลในนามนักกิจกรรมและประชาชนซึ่งเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตย ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 4 ข้อ

  1. ตรวจสอบการเสียชีวิตของของ น.ส.เนติพร ให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนโดยเร็ว
  2. ดำเนินการใดๆ ให้ผู้ต้องขังซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุด “ได้รับสิทธิในการประกันตัว”
  3. ชะลอการดำเนินคดี การจับกุมคุมขังบุคคลในคดีการเมืองจนกว่าจะผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมประชาชน  สั่งไม่ฟ้อง ไม่ยื่นคำร้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา ถอนฟ้อง ถอนอุทธรรณ์ และถอนฎีกา ในคดีที่ไม่เป็นประโยชน์สาธารณะ
  4. เร่งรัดออกกฎหมายนิรโทษกรรมประชาชนโดยรวมทุกฝ่ายทุกข้อหาที่มีมูลเหตุแห่งคดีการเมือง ซึ่งขณะนี้ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม พ.ศ. ...ได้เสนอต่อรัฐสภา และอยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ กมธ.เห็นว่าข้อ 1-3 มีความสำคัญและอยู่ในความสนใจของประชาชน สำหรับข้อ 4 การเร่งรัดออกกฎหมายนิรโทษกรรมฯ รัฐสภามีหน้าที่อำนาจทางนิติบัญญัติ ได้ดำเนินการโดยมีการตั้ง กมธ.และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษา คาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 2567

related