svasdssvasds

ด่วน! "พิชิต ชื่นบาน" ลาออกจากรัฐมนตรีแล้ว หลัง 40 สว.ยื่นศาลสอบคุณสมบัติ

ด่วน! "พิชิต ชื่นบาน" ลาออกจากรัฐมนตรีแล้ว หลัง 40 สว.ยื่นศาลสอบคุณสมบัติ

"พิชิต ชื่นบาน" ลาออกจากรัฐมนตรี แสดงสปิริตลาออกจากตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หลังถูก 40 สว.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญสอบคุณสมบัติ

วันที่ 21 พฤษภาคม มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า นายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ได้ยื่นลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ โดยระบุเหตุผลไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้ง อันจะทำให้กระทบต่อการทำหน้าที่ของรัฐบาล

หลังจากถูกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 40 คน ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยถอดถอน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ นายพิชิต ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 170 (4) และ (5) ประเด็นว่า ด้วยขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และมีพฤติกรรมฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง

ด่วน! "พิชิต ชื่นบาน" ลาออกจากรัฐมนตรีแล้ว หลัง 40 สว.ยื่นศาลสอบคุณสมบัติ

 

 

ล่าสุดได้มีจดหมายลาออกโดยระบุข้อความว่า 

ข้าพเจ้า นายพิชิต ชื่นบาน ตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอยืนยันชีวิตยึดมั่นในความบริสุทธิ์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย เมื่อรับตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายกฎหมายทำหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ด้วยความชอบตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมเป็นที่สำคัญ ข้าพเจ้าเนว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนยังต้องได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องหลายเรื่อง โดยเฉพาะปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งปัญหาปากท้อง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา

แต่เมื่อมีการยื่นคำร้องเกี่ยวกับข้าพเจ้า ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและเชื่อมั่นโดยสุจริตแล้วว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายทุกประการก็ตาม แต่เรื่องนี้ได้มีการพาดพิงไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีหัวหน้าผู้บริหารราชการแผ่นดินต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ และไม่กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีที่มีความจำเนต้องเดินหน้าด้วยความต่อเนื่อง ข้าพเจ้าจึงไม่ยึดติดกับตำแหน่ง ในลักษณะยึดถือประยชน์ส่วนตนยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนรวม

 

แต่เมื่อมีการยื่นคำร้องเกี่ยวกับข้าพเจ้า ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและเชื่อมั่นโดยสุจริตแล้วว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายทุกประการก็ตาม แต่เรื่องนี้ได้มีการพาดพิงไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีหัวหน้าผู้บริหารราชการแผ่นดินต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ และไม่กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีที่มีความจำเนต้องเดินหน้าด้วยความต่อเนื่อง ข้าพเจ้าจึงไม่ยึดติดกับตำแหน่ง ในลักษณะยึดถือประยชน์ส่วนตนยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนรวม

ดังนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ให้ถือเป็นเจตนาของข้าพเจ้าที่มีต่อนายกรัฐมนตรี "ข้าพเจ้า ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี " เพื่อให้นายกรัฐมนตรีเดินหน้าบริหารประเทศต่อไปได้ โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

อนึ่ง ข้าพเจ้าขอกราบนมัสการลา พระเถรานุเถระ กรรมการมหาเถระสมาคม พระอาจารย์ที่เคารพนับถือข้าราชการ และประชาชน ที่ให้กำลังใจต่อข้าพเจ้ามาโดยตลอด นับแต่นี้ขอใช้โอกาสส่วนตัวทำนุบำรุง พระพุทธศาสนาสีบต่อไปจนชีวิตข้าพเจ้าจะหาไม่

สำหรับคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับเรื่องวินิจฉัย เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งก่อนการพิจารณารับเรื่อง มีดังนี้

  1. สมาชิกภาพ สส. นครชัย ขุนณรงค์ อดีต สส.ระยอง พรรคก้าวไกล เนื่องจากลาออกจากตำแหน่งไปแล้ว ไม่เข้าเกณฑ์รับเรื่องไว้วินิจฉัยได้
  2. ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งจำหน่ายคดี งดการวินิจฉัยคดี และงดนัดฟังคำวินิจฉัย กรณีกล่าวหา นิพนธ์ บุญญามณี หลังจากลาออกจากตำแหน่ง รมช.มหาดไทย ระหว่างการพิจารณาไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญ จากกรณีเคยถูกคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ให้พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา
  3. ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับเรื่องไว้วินิจฉัย เฉพาะกรณีคุณสมบัติรัฐมนตรีของนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อดีต รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายถาวร เสนเนียม อดีต รมช.คมนาคม และนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีต รมว.ศึกษาธิการ กรณีเคยถูกคำพิพากษาของศาลให้จำคุกคดีชุมนุมของม็อบ กปปส. เนื่องจากได้ลาออกจากตำแหน่งก่อนที่ศาลจะวินิจฉัยคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรี แต่ยังรับวินิจฉัยสมาชิกภาพ สส.ของทั้ง 3 คนเหมือนเดิม

“พิชิต​” ยัน​ ลาออกเอง ไร้คนกดดัน​ ปัดตอบ​ออกแล้วเซฟเก้าอี้นายกฯ ได้หรือไม่​

นายพิชิต ชื่นบาน อดีตรมต.ประจำสำนักนายกฯ ได้เดินออกจากห้องทำงานที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม เพื่อขึ้นรถประจำตำแหน่งออกจากทำเนียบรัฐบาล โดยผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงเหตุผลการลาออกว่ามาจากอะไร นายพิชิตได้ระบุว่าเหตุผลใบที่แจ้งลาออกแล้ว

เมื่อถามว่ามีใครมากดดันให้ลาออกจากตำแหน่งหรือไม่​ นายพิชิต​ กล่าวว่าไม่มีใครกดดัน และไม่มีอะไร

เมื่อถามว่าแต่ช่วงเช้าแสดงความมั่นใจว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่ง นายพิชิต กล่าวว่าเมื่อเช้า​ ก็บอกแล้วไง ก่อนจะพูดปัดว่าไม่มีอะไร​

เมื่อถามว่าหลังจากนี้จะไปดำรงตำแหน่งอะไร นายพิชิตหันกลับมาตอบผู้สื่อข่าวว่าจะให้ทำงานอีกหรือ ก่อนที่จะหัวเราะ โบกมือลาสื่อมวลชน​ และกล่าวว่าชื่นบาน​ ชื่นบาน​

เมื่อถามว่าสรุปแล้วได้คุยกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่เกี่ยวกับการลาออก นายพิชิต​ กล่าวว่าสบายๆ ไม่มีอะไรกดดันเลย พร้อมกับกล่าวว่า ตัวผมไม่ยึดติดกับตำแหน่ง

เมื่อถามว่าออกจากตำแหน่งแล้ว คดีของนายกฯ ที่เหลืออยู่จะถูก ศาลรัฐธรรมนูญจำหน่าย​ และไม่พิจารณา​ต่อในภายหลังหรือไม่​ นายพิชิต​ ไม่ตอบ  เพียงแต่โบกมือ​และกล่าวว่า​ บ๊ายบายสื่อฯ​ ก่อนขึ้นไปบนรถ​ ก่อนที่จะลดกระจกลงและโบกสื่อฯอีกครั้ง​ พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่า "อยู่ให้คนรักจากให้คนคิดถึง สโลแกนพี่ทำงานจริงจัง​ คบได้จริงใจ" 

ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามต่อว่า สาเหตุที่ลาออก เพราะต้องการเซฟเก้าอี้ของนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่ นายพิชิตปิดกระจกรถและไม่ตอบคำถามก่อนที่รถจะเคลื่อนออกจากทำเนียบรัฐบาลในทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

related