svasdssvasds

ศาลสั่งจำคุก “แฮกเกอร์” เปลี่ยนชื่อเว็บศาลรัฐธรรมนูญ 1 ปี 6 เดือน ไม่รอลงอาญา

ศาลสั่งจำคุก “แฮกเกอร์” เปลี่ยนชื่อเว็บศาลรัฐธรรมนูญ 1 ปี 6 เดือน ไม่รอลงอาญา

ศาลอาญาสั่งจำคุก แฮกเกอร์เปลี่ยนชื่อเว็บศาลรัฐธรรมนูญ 1 ปี 6 เดือน ไม่รอลงอาญา และชดใช้แพ่งเพียง 87,000 บาท แม้ศาล รธน. เรียก 10 ล้าน “ทนายนรเศรษฐ์” ชี้คำฟ้องอัยการไม่ได้ระบุผิดเกี่ยวกับชื่อเสียง ทำให้ไม่มีสิทธิเรียกร้อง ม. 44/1

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 65  ศาลอาญามีคำพิพากษาจำคุก 1 ปี 6 เดือน ไม่รอลงอาญา นายวชิระ สุภเถียร อายุ 34 ปี หนุ่มปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ ดีกรีเคยชนะเลิศการประกวดเขียนเว็บไซต์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำเลยในความผิดฐานเข้าถึงมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน, ทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ และกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวน จนไม่สามารถทำงานตามปกติได้  กรณีแฮกเว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น Kangaroo Court

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวบแฮกเกอร์แสบ สวมรอย “เป๊ก” ลูกชาย "อนุทิน" หลอกอาสะใภ้โอนเงินเกือบ 40,000

แฮกเกอร์เล็งเป้าหมายใหม่เจาะ Metamask ผ่าน iCloud Backup ใน iPhone

แฮกเกอร์ ประกาศขายข้อมูลส่วนตัวคนไทย อ้างมี 30 ล้านรายชื่อ!

ภายหลังศาลอ่านคำพิพากษา นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชน ทนายของฝ่ายจำเลย กล่าวว่า สำหรับค่าเสียหายในส่วนแพ่ง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้เรียกค่าเสียหายมาทั้งหมด 10,288,972 บาท แบ่งเป็นค่าเสียหายเกี่ยวกับชื่อเสียง 10,000,000 บาท ประเด็นสำคัญ คือ ศาลรัฐธรรมนูญไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับชื่อเสียงได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1

เพราะการเรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับชื่อเสียงตามมาตรานี้ต้องเกี่ยวเนื่องกับคำฟ้องในคดีอาญา คดีนี้อัยการโจทก์ฟ้องจำเลยในข้อหาเกี่ยวกับการทำให้เสียหาย แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ.คอมฯ ไม่ได้ฟ้องความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียง ไม่ได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยทำให้ศาลรัฐธรรมนูญเสื่อมเสียชื่อเสียง

ทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับชื่อเสียง ตามมาตรา 44/1 เพราะเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนแพ่งที่ไม่สอดคล้องกับมูลความผิดทางอาญา ไม่เกี่ยวกับคำฟ้องคดีอาญา ศาลจึงพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายเพียงแค่ 87,227 บาท ส่วนค่าเสียหายเกี่ยวกับชื่อเสียง 10,000,000 บาท ศาลอาญายกคำร้อง

related