ข่าว

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ไถ่ชีวิตโค 1 คู่ และ เสด็จไปปล่อย นกปรอดหัวโขนจำนวน 34 ตัว เสร็จแล้ว เสด็จต่อไปยังศาลาท่าน้ำ ทรงปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2563 ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร