svasdssvasds

เปิดศักราชใหม่ รับมงคล แก้ปีชง ณ ‘วัดมังกรกมลาวาส’

เปิดศักราชใหม่ รับมงคล แก้ปีชง ณ ‘วัดมังกรกมลาวาส’

ปีชง 2564 หรือ ปีนักษัตร ฉลู ถือเป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์ของจีน "ชง" มีความหมายว่า "การปะทะ" คำว่า "ปีชง" หมายถึงปีที่อาจมีการปะทะเกิดขึ้น ซึ่งความเชื่อเรื่องปีชงนี้ เกี่ยวข้องกับ "องค์เทพไท้ส่วย" หรือที่รู้จักกันดีในนาม "เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา" เป็นเทพที่ทรงอิทธิฤทธิ์และยังมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปีอีกด้วย ปีชงในปี 2564 และคงนึกถึง วัดมังกรกมลาวาส หรือที่เราชอบเรียกว่า ‘วัดเล่งเน่ยยี่’ วัดอันเป็นที่รู้จักดีของผู้ที่ศรัทธาและต้องการทำบุญแก้ปีชง ซึ่งวัดนี้อาจจะดูแคบ แต่จริงๆ แล้วตัววัดกว้างพอดูเหมือนกัน แต่ถ้าช่วงที่คนมากันเยอะๆ โดยเฉพาะช่วงที่เขามาแก้ปีชงกันก็อาจจะแน่นสักหน่อย ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้อยากมาแก้ชง แต่อยากมาชมความงามของวัดนี้จริงๆ ก็แนะนำให้มาช่วงอื่นของปีนะครับ วัดมังกรกมลาวาสพร้อมต้อนรับทุกๆ ท่านเสมอ

เปิดศักราชใหม่ รับมงคล แก้ปีชง ณ ‘วัดมังกรกมลาวาส’ เปิดศักราชใหม่ รับมงคล แก้ปีชง ณ ‘วัดมังกรกมลาวาส’ เปิดศักราชใหม่ รับมงคล แก้ปีชง ณ ‘วัดมังกรกมลาวาส’ เปิดศักราชใหม่ รับมงคล แก้ปีชง ณ ‘วัดมังกรกมลาวาส’ เปิดศักราชใหม่ รับมงคล แก้ปีชง ณ ‘วัดมังกรกมลาวาส’

เปิดศักราชใหม่ รับมงคล แก้ปีชง ณ ‘วัดมังกรกมลาวาส’ เปิดศักราชใหม่ รับมงคล แก้ปีชง ณ ‘วัดมังกรกมลาวาส’ เปิดศักราชใหม่ รับมงคล แก้ปีชง ณ ‘วัดมังกรกมลาวาส’ เปิดศักราชใหม่ รับมงคล แก้ปีชง ณ ‘วัดมังกรกมลาวาส’ เปิดศักราชใหม่ รับมงคล แก้ปีชง ณ ‘วัดมังกรกมลาวาส’ เปิดศักราชใหม่ รับมงคล แก้ปีชง ณ ‘วัดมังกรกมลาวาส’ เปิดศักราชใหม่ รับมงคล แก้ปีชง ณ ‘วัดมังกรกมลาวาส’ เปิดศักราชใหม่ รับมงคล แก้ปีชง ณ ‘วัดมังกรกมลาวาส’

เปิดศักราชใหม่ รับมงคล แก้ปีชง ณ ‘วัดมังกรกมลาวาส’ เปิดศักราชใหม่ รับมงคล แก้ปีชง ณ ‘วัดมังกรกมลาวาส’ เปิดศักราชใหม่ รับมงคล แก้ปีชง ณ ‘วัดมังกรกมลาวาส’ เปิดศักราชใหม่ รับมงคล แก้ปีชง ณ ‘วัดมังกรกมลาวาส’ เปิดศักราชใหม่ รับมงคล แก้ปีชง ณ ‘วัดมังกรกมลาวาส’