ไหว้พระตรีฯขอพรเพื่อชิดใกล้ความสัมพันธ์ "ในระยะห่างกันชั่วคราว"

08 ม.ค. 2564 เวลา 9:50 น. 5

ศาลพระตรีมูรติ พระตรีมูรติเป็นรูปเคารพหนึ่งที่รวมเทพทั้งสามไว้ในรูปเดียวกัน อันได้แก่ พระพรหม ผู้สร้าง,พระวิษณุ ผู้รักษา, และพระศิวะ เป็นที่นิยมบูชาในหมู่หนุ่มสาวในฐานะ “เทพแห่งความรัก” คนส่วนใหญ่เชื่อกันว่า "พระตรีมูรติ" มีความหมายที่แสดงถึงความสมบูรณ์ทั้ง ในชีวิต การงาน และความรัก ความศรัทธาที่มีได้สืบทอดผ่านกันมาหลายยุคหลายสมัย จนได้รับการเทิดทูนเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของ การประทานความรักและความสมหวัง

ไหว้พระตรีฯขอพรเพื่อชิดใกล้ความสัมพันธ์ "ในระยะห่างกันชั่วคราว" ไหว้พระตรีฯขอพรเพื่อชิดใกล้ความสัมพันธ์ "ในระยะห่างกันชั่วคราว" ไหว้พระตรีฯขอพรเพื่อชิดใกล้ความสัมพันธ์ "ในระยะห่างกันชั่วคราว" ไหว้พระตรีฯขอพรเพื่อชิดใกล้ความสัมพันธ์ "ในระยะห่างกันชั่วคราว" ไหว้พระตรีฯขอพรเพื่อชิดใกล้ความสัมพันธ์ "ในระยะห่างกันชั่วคราว"

และแน่นอนเมื่อมีความรักมักตามมาด้วยความใกล้ชิดผูกพัน  แต่ภาพหน้าศาลในวันนี้การไปอธิษฐานเพื่อขอให้ความรัก ความผูกพันยั่งยืนหรือขอให้ประสบความสำเร็จนั้น “ต้องรักษาระยะห่างกันชั่วคราว”เพราะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราต้องสร้างระยะห่างเพื่อให้พ้นจากการระบาดของโควิด-19 ในบริเวณใกล้เคียง ศาลท้าวมหาพรหม บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ก็ยังมีผู้เดินทางมาสักการะบูชา อาจจะมีผู้คนน้อยลงบ้าง ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาอาจเป็นด้วยความกังวลในช่วงเวลานี้

ทีม SpringPhoto ได้รวบรวมบรรยากาศ เพื่อเป็นบันทึกไว้ในช่วงเวลานี้ไว้ ว่ามันอาจจะลำบากในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่บ้าง แต่เราต้องผ่านช่วงเวลาที่แสนยากเย็นนี้ไปด้วยกัน ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน

ไหว้พระตรีฯขอพรเพื่อชิดใกล้ความสัมพันธ์ "ในระยะห่างกันชั่วคราว" ไหว้พระตรีฯขอพรเพื่อชิดใกล้ความสัมพันธ์ "ในระยะห่างกันชั่วคราว" ไหว้พระตรีฯขอพรเพื่อชิดใกล้ความสัมพันธ์ "ในระยะห่างกันชั่วคราว" ไหว้พระตรีฯขอพรเพื่อชิดใกล้ความสัมพันธ์ "ในระยะห่างกันชั่วคราว" ไหว้พระตรีฯขอพรเพื่อชิดใกล้ความสัมพันธ์ "ในระยะห่างกันชั่วคราว"

ไหว้พระตรีฯขอพรเพื่อชิดใกล้ความสัมพันธ์ "ในระยะห่างกันชั่วคราว" ไหว้พระตรีฯขอพรเพื่อชิดใกล้ความสัมพันธ์ "ในระยะห่างกันชั่วคราว" ไหว้พระตรีฯขอพรเพื่อชิดใกล้ความสัมพันธ์ "ในระยะห่างกันชั่วคราว"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด