คนละไม้คนละมือ! กู้วิกฤตเมืองปากน้ำ

09 ม.ค. 2564 เวลา 14:16 น.

อบจ.สมุทรปราการ จับมือกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ระดมรถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด19 บริเวณชุมชน หมู่บ้าน วัด ตลาด และสถานที่สาธารณะ ในพื้นที่จุดเสี่ยงซึ่งอาจมีการแพร่ระบาด เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายของโควิด19 ซึ่งเป็นการบูรณาการ​ร่วมกันของทุกภาคส่วน​ ช่วยให้พี่น้อง​ ประชาชนชาวสมุทรปราการ​ผ่านพ้น​วิกฤติ​นี้ไปด้วยกัน #SpringPhoto

คนละไม้คนละมือ! กู้วิกฤตเมืองปากน้ำ คนละไม้คนละมือ! กู้วิกฤตเมืองปากน้ำ คนละไม้คนละมือ! กู้วิกฤตเมืองปากน้ำ คนละไม้คนละมือ! กู้วิกฤตเมืองปากน้ำ คนละไม้คนละมือ! กู้วิกฤตเมืองปากน้ำ คนละไม้คนละมือ! กู้วิกฤตเมืองปากน้ำ คนละไม้คนละมือ! กู้วิกฤตเมืองปากน้ำ คนละไม้คนละมือ! กู้วิกฤตเมืองปากน้ำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด