Big Cleaning Day เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปิดโรงเรียน

27 ม.ค. 2564 เวลา 11:33 น. 1

องทัพบก’ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดจิตอาสาพระราชทานเพื่อร่วมปฏิบัติการล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อให้กับ ‘โรงเรียนสุเหล่าลาดพร้าว’ เขตวังทองหลาง เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับนักเรียนและบุคลากร ก่อนการเปิดโรงเรียนในวันที่ 1 ก.พ. 64 นี้

Big Cleaning Day เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปิดโรงเรียน Big Cleaning Day เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปิดโรงเรียน Big Cleaning Day เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปิดโรงเรียน Big Cleaning Day เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปิดโรงเรียน

Big Cleaning Day เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปิดโรงเรียน Big Cleaning Day เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปิดโรงเรียน Big Cleaning Day เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปิดโรงเรียน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด