รถ  Mobile “ปันสุข สู่ชุมชน”

29 ม.ค. 2564 เวลา 1:33 น. 1

รถ  Mobile “ปันสุข สู่ชุมชน” เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่สีแดงจากผลกระทบโรคโควิด-19

รถ  Mobile “ปันสุข สู่ชุมชน”

 วันนี้ (28 ม.ค. 64) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณลานหน้ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถ พม. Mobile “ปันสุข สู่ชุมชน” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม เพื่อเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

  รถ  Mobile “ปันสุข สู่ชุมชน”

 โดยเฉพาะใน 28 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยรถ พม. Mobile นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ เข้าไปในชุมชนที่เป็นพื้นทีปิดและมีความยากลำบากในการดำเนินชีวิต จำนวน 57 จุดบริการ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ พร้อมทั้งการรับเรื่องร้องทุกข์ในชุมชน

รถ  Mobile “ปันสุข สู่ชุมชน” รถ  Mobile “ปันสุข สู่ชุมชน” รถ  Mobile “ปันสุข สู่ชุมชน”

รถ  Mobile “ปันสุข สู่ชุมชน” รถ  Mobile “ปันสุข สู่ชุมชน” รถ  Mobile “ปันสุข สู่ชุมชน” รถ  Mobile “ปันสุข สู่ชุมชน”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด