Spring News

วันไหว้เจ้า ย่านตลาดน้อย

11 ก.พ. 2564 เวลา 14:25 น. 1

ย่านตลาดน้อย วันไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ ของชาวไทยเชื้อสายจีนในเทศกาลตรุษจีน ต่างนำเครื่องเซ่นไหว้หมู เป็ด ไก่ ผลไม้ และดอกไม้ ธูปเทียน มากราบไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันไหว้เจ้า ย่านตลาดน้อย วันไหว้เจ้า ย่านตลาดน้อย วันไหว้เจ้า ย่านตลาดน้อย

วันไหว้เจ้า ย่านตลาดน้อย วันไหว้เจ้า ย่านตลาดน้อย วันไหว้เจ้า ย่านตลาดน้อย วันไหว้เจ้า ย่านตลาดน้อย วันไหว้เจ้า ย่านตลาดน้อย วันไหว้เจ้า ย่านตลาดน้อย วันไหว้เจ้า ย่านตลาดน้อย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด