svasdssvasds

เที่ยวงานประดับไฟเทศกาลตรุษจีน ที่เยาวราช

เที่ยวงานประดับไฟเทศกาลตรุษจีน ที่เยาวราช

เพราะในช่วงวันตรุษจีนที่ถือเป็นเทศกาลปีใหม่ของชาวจีน ที่เป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง กราบไหว้บรรพบุรุษและพบปะกันในหมู่เครือญาติ

ในปีนี้ถนนเยาวราชได้มีการประดับตกแต่งไฟ ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (วงเวียนโอเดียน) และตลอดถนนแนวถนน สามารถไปถ่ายรูปได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 ก.พ. 64 ช่วงเวลา 18.00 - 00.00 น. เที่ยวงานประดับไฟเทศกาลตรุษจีน ที่เยาวราช เที่ยวงานประดับไฟเทศกาลตรุษจีน ที่เยาวราช เที่ยวงานประดับไฟเทศกาลตรุษจีน ที่เยาวราช เที่ยวงานประดับไฟเทศกาลตรุษจีน ที่เยาวราช เที่ยวงานประดับไฟเทศกาลตรุษจีน ที่เยาวราช เที่ยวงานประดับไฟเทศกาลตรุษจีน ที่เยาวราช