Spring News

ภาพรวมความรักแบบต่างๆ

14 ก.พ. 2564 เวลา 14:06 น. 1

เพราะความรักไม่จำเป็นต้องมาในรูปแบบของคนรักเท่านั้น แต่ยังมีความรักแบบอื่นที่อยู่ใกล้ตัวเรา วันนี้ Spring ประมวลภาพแห่งความรักในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เข้ากับเทศกาลวาเลนไทน์วันนี้

ภาพแห่ง​ความรัก ของแม่มีต่อลูกเพราะลูกนั้นคือ "แก้วตาดวงใจ"

ภาพรวมความรักแบบต่างๆ

ภาพแห่งความรัก​ ของพ่อที่คอยดูแลลูกน้อย  แม้ยามหลับจะยังคงอยู่ในอ้อมกอดตลอดไป

ภาพรวมความรักแบบต่างๆ

ภาพแห่งความรัก​ เป็นความรักของครอบครัวซึ่งต้องระวังภัย "ดูแลกันและกัน"

ภาพรวมความรักแบบต่างๆ

ภาพแห่งค​วามรัก  ความรักที่พร้อมจะดูแลทุกอย่าง เพราะครอบครัวคือ "สิ่งสำคัญ"

ภาพรวมความรักแบบต่างๆ

ภาพแห่งความรัก  แม้ความรักจะมีต้นทุนที่ต่างกัน แต่ความรักและการเอาใจใส่จะทำให้พวกเค้าเป็น "คนดี" 

ภาพรวมความรักแบบต่างๆ

ภาพแห่งความรัก​ ของแม่ที่ต้องออกไปทำงานหาเลี้ยงเพื่อให้ลูกได้เรียนหนังสือ มันเป็นเหมือนกำลังใจให้ต้อง "สู้ชีวิต"

ภาพรวมความรักแบบต่างๆ

ภาพแห่งความรัก​ ที่แสดงออกถึงความรักที่มีให้กับ  ผู้นำของประเทศที่พวกเค้ารัก 

 

ภาพรวมความรักแบบต่างๆ

ภาพแห่งความรัก​ ของคนวัยหนุ่มสาวซึ่งอาจเป็น "รักครั้งแรก"

ภาพรวมความรักแบบต่างๆ

ภาพแห่งความรัก​ ของคนที่มีจิตใจเมตตาให้กับ " เจ้าตูบ"

ภาพรวมความรักแบบต่างๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด