Spring News

สรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์

17 เม.ย. 2564 เวลา 7:49 น.

(12 เมษายน 2564) กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์เป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลในปีใหม่ไทย

เนื่องด้วยในสมัยโบราณ คนไทยมักไม่นิยมนับอายุตามวันเกิด แต่จะนับตามการเถลิงศักราชใหมในช่วงปีใหมไทย คือสงกรานต์ หากปีใดมีความป่วยไข้ หรือทราบว่าถึงเวลาเปลี่ยนทักษา โดยเฉพาะเจ้านายก็จะขึ้นเกยส่งเทวดาเก่ารับเทวดาใหม่ ด้วยเชื่อว่าจะนำพาสิริมงคลมาพร้อมกับศักราชใหม่ สรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ สรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ สรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์

ซึ่งในปี ๒๕๖๔ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้อัญเชิญพระธาตุ ๒๓ องค์ ซึ่งแต่เดิมบรรจุไว้ในก้านพระรัศมีของพระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่นั่ง พุทไธสวรรย์ พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) มาประดิษฐานในพระกรัณฑ์ทองคำลงยา เป็นประธานในพิธิ และอัญเชิญเทวดานพเคราะห์ มาให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำขอพร สรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ สรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์

ทั้งนี้ เทวดานพเคราะห์ มีต้นกำเนิดมาจากโห่ราศาสตร์ฮินดู ที่นับถือพระสุริยเทพ (พระอาทิตย์) ซึ่งมีเทพบริวารอีก ๘ องค์ รวมเป็น ๙ องค์ ถือว่า เป็นเทพที่ปกปักรักษาชีวิตของประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย ประกอบด้วย พระอาทิตย์ ทรงราชสีห์ เป็นเทพนพเคราะห์ที่มีอำนาจเหนือกว่าเทพนพเคราะห์ทั้งปวง พระจันทร์ ทรงม้า พระอังคาร ทรงมหิงสาพระพุธ ทรงคชสาร พระพฤหัสบดี ทรงกวาง พระศุกร์ ทรงโค พระเสาร์ ทรงพยัคฆ์ พระราหู ทรงพญาครุฑ และ พระเกตุ ทรงนาค ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2564 เวลา 9.00 -16.00 น. สรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ สรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ สรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด