Spring News

“กำลังใจ” ให้ “เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข”

17 เม.ย. 2564 เวลา 8:08 น. 1

SpringPhoto ได้ลงพื้นที่ให้ประชาชนได้แสดงความรู้สึกถึงเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ที่ต้องทำงานหนัก ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยส่งเป็นข้อความฝากกำลังใจผ่านตัวหนังสือที่อยากให้เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขทุกคนได้รับทราบ ถึงความห่วงใยจากพวกเรา

“กำลังใจ” ให้ “เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข” “กำลังใจ” ให้ “เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข” “กำลังใจ” ให้ “เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข”

“กำลังใจ” ให้ “เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข” “กำลังใจ” ให้ “เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข” “กำลังใจ” ให้ “เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข”

“กำลังใจ” ให้ “เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข” “กำลังใจ” ให้ “เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข” “กำลังใจ” ให้ “เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด