Spring News

ม็อบทะลุฟ้า ทำกิจกรรมปาสีใส่รูป ครม,

17 เม.ย. 2564 เวลา 8:21 น.

(15 เมษายน 2564) ม็อบทะลุฟ้า ทำกิจกรรม ปาสีใส่รูป ครม. ฉลองสงกรานต์ ลั่น "โควิดไม่กลัว กลัวไม่มีจะกิน" ย้ำจุดยืน ขอให้ปล่อยแกนนำกลุ่มราษฎร เขียนรัฐธรรมนูญ ยกเลิกมาตรา 112 และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ท่ามกลางการดูแลความสงบเรียบร้อยของ สน.นางเลิ้ง ซึ่งได้ขยับแนวกั้น ตู้คอนเทนเนอร์ มาปิดการจราจรถนนพระรามที่ 5 ตั้งแต่หน้าลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จนถึงสะพานอรทัย ข้างคลองเปรมประชากร ทำเนียบรัฐบาล ทำให้การจราจรในช่วงดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้ ม็อบทะลุฟ้า  ทำกิจกรรมปาสีใส่รูป ครม, ม็อบทะลุฟ้า  ทำกิจกรรมปาสีใส่รูป ครม, ม็อบทะลุฟ้า  ทำกิจกรรมปาสีใส่รูป ครม,

ม็อบทะลุฟ้า  ทำกิจกรรมปาสีใส่รูป ครม, ม็อบทะลุฟ้า  ทำกิจกรรมปาสีใส่รูป ครม, ม็อบทะลุฟ้า  ทำกิจกรรมปาสีใส่รูป ครม,

ม็อบทะลุฟ้า  ทำกิจกรรมปาสีใส่รูป ครม, ม็อบทะลุฟ้า  ทำกิจกรรมปาสีใส่รูป ครม, ม็อบทะลุฟ้า  ทำกิจกรรมปาสีใส่รูป ครม,

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด