Spring News

มหาเถรสมาคม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ไล่โควิด-19 ทั่วประเทศ 5 โมงเย็น

11 พ.ค. 2564 เวลา 15:13 น.

จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ ได้แพร่ขยายออกไปเป็นวงกว้าง แพร่กระจายออกไปในหลายพื้นที่ของประเทศอย่างรวดเร็ว ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม และผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และได้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มจำนวนมากขึ้น

ทำให้เกิดผลกระทบต่อคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ทั้งทางด้านจิตใจและความเป็นอยู่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน และความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ ประชาชนมีขวัญกำลังใจมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาเถรสนามคม จึงเห็นควรให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ อัญเชิญบทรตนสูตรมาเจริญพระพุทธมนต์

มหาเถรสมาคม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ไล่โควิด-19 ทั่วประเทศ 5 โมงเย็น มหาเถรสมาคม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ไล่โควิด-19 ทั่วประเทศ 5 โมงเย็น มหาเถรสมาคม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ไล่โควิด-19 ทั่วประเทศ 5 โมงเย็น

สำหรับกิจกรรมการสวดมนต์ที่วัดโพธิ์ในครั้งนี้ ไม่ได้เชิญชวนประชาชนมาร่วมสวดมนตร์ที่วัดและไม่ได้นิมนต์พระสงฆ์วัดอื่นมาสวดแต่จะเป็นการสวดที่วัด และพระสงฆ์จะต้องปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด นั่งสวดเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

มหาเถรสมาคม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ไล่โควิด-19 ทั่วประเทศ 5 โมงเย็น มหาเถรสมาคม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ไล่โควิด-19 ทั่วประเทศ 5 โมงเย็น มหาเถรสมาคม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ไล่โควิด-19 ทั่วประเทศ 5 โมงเย็น

มหาเถรสมาคม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ไล่โควิด-19 ทั่วประเทศ 5 โมงเย็น มหาเถรสมาคม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ไล่โควิด-19 ทั่วประเทศ 5 โมงเย็น มหาเถรสมาคม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ไล่โควิด-19 ทั่วประเทศ 5 โมงเย็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด