Spring News

รพ.สงฆ์ ถวายการฉีดวัคซีนโควิด19แด่ “พระภิกษุสงฆ์” สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง

18 พ.ค. 2564 เวลา 8:28 น.

วันนี้(18 พ.ค. 2564) ที่โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ได้จัดถวายการฉีดวัคซีนโควิด19 ให้แด่พระภิกษุสงฆ์ 3 กลุ่มเสี่ยง 1. ภิกษุสงฆ์ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป 2. ภิกษุสงฆ์อายุน้อยกว่า 60 ปี แต่มีโรคร่วม 7 โรค 3. ภิกษุสงฆ์ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ระบาดสีแดงเข้ม

ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลฯ มีการถวายการฉีดวัคซีนโควิด19 แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 1000 โดส รองรับการฉีดวัคซีน จำนวน 500 รูป และเป็นการฉีดวัคซีนฯสำหรับผู้มีสิทธิ์ทำการจองเข้ามาฉีดวัคซีนโควิด19 เท่านั้น

โดยวันนี้มีพระภิกษุสงฆ์ เดินทางมาฉีดวัคซีนโควิด19 จากการจองรับสิทธิ์ จำนวน 333 รูป และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการฉีดวัคซีนฯ ให้ครบตามจำนวน 500 รูปในวันต่อไป

รพ.สงฆ์ ถวายการฉีดวัคซีนโควิด19แด่ “พระภิกษุสงฆ์” สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง รพ.สงฆ์ ถวายการฉีดวัคซีนโควิด19แด่ “พระภิกษุสงฆ์” สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง รพ.สงฆ์ ถวายการฉีดวัคซีนโควิด19แด่ “พระภิกษุสงฆ์” สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง รพ.สงฆ์ ถวายการฉีดวัคซีนโควิด19แด่ “พระภิกษุสงฆ์” สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง

รพ.สงฆ์ ถวายการฉีดวัคซีนโควิด19แด่ “พระภิกษุสงฆ์” สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง รพ.สงฆ์ ถวายการฉีดวัคซีนโควิด19แด่ “พระภิกษุสงฆ์” สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง รพ.สงฆ์ ถวายการฉีดวัคซีนโควิด19แด่ “พระภิกษุสงฆ์” สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง

รพ.สงฆ์ ถวายการฉีดวัคซีนโควิด19แด่ “พระภิกษุสงฆ์” สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง รพ.สงฆ์ ถวายการฉีดวัคซีนโควิด19แด่ “พระภิกษุสงฆ์” สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง รพ.สงฆ์ ถวายการฉีดวัคซีนโควิด19แด่ “พระภิกษุสงฆ์” สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด