Spring News

ถึงแม้สถานการณ์โควิด-19 จะยังน่าเป็นห่วง แต่ชีวิตยังคงต้องทำงานต่อไป

19 พ.ค. 2564 เวลา 9:17 น.

บรรยากาศ แคมป์คนงาน แจ้งวัฒนะ เงียบเหงาขึ้นกว่าทุกครั้ง หลังมีการนำเสนอข่าวคลัสเตอร์โควิดที่มาจากแคมป์คนงาน หลายคนยังคงทำงานตามปกติ ในขณะที่บางส่วนเข้ารับการตรววจหาเชื้อโควิด

ถึงแม้สถานการณ์โควิด-19 จะยังน่าเป็นห่วง แต่ชีวิตยังคงต้องทำงานต่อไป โดยรอบแคมป์ดังกล่าวมีหลายร้านค้าและบ้านเรือนประชาชนปิดเงียบ มีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแล และประจำจุดเข้าออก หลังมีคำสั่งให้ปิดแคมป์คนงานเพิ่มถึงวันที่ 24 พ.ค. 2564 พร้อมทั้งมีการติดป้ายประกาศให้ปรับปรุงสถานที่ให้ถูกอนามัย และห้ามเข้า-ออกสถานที่ รวมไปถึงห้ามเคลื่อนย้ายคนงานออกนอกพื้นที่

ถึงแม้สถานการณ์โควิด-19 จะยังน่าเป็นห่วง แต่ชีวิตยังคงต้องทำงานต่อไป ถึงแม้สถานการณ์โควิด-19 จะยังน่าเป็นห่วง แต่ชีวิตยังคงต้องทำงานต่อไป ถึงแม้สถานการณ์โควิด-19 จะยังน่าเป็นห่วง แต่ชีวิตยังคงต้องทำงานต่อไป

ถึงแม้สถานการณ์โควิด-19 จะยังน่าเป็นห่วง แต่ชีวิตยังคงต้องทำงานต่อไป ถึงแม้สถานการณ์โควิด-19 จะยังน่าเป็นห่วง แต่ชีวิตยังคงต้องทำงานต่อไป ถึงแม้สถานการณ์โควิด-19 จะยังน่าเป็นห่วง แต่ชีวิตยังคงต้องทำงานต่อไป

ถึงแม้สถานการณ์โควิด-19 จะยังน่าเป็นห่วง แต่ชีวิตยังคงต้องทำงานต่อไป ถึงแม้สถานการณ์โควิด-19 จะยังน่าเป็นห่วง แต่ชีวิตยังคงต้องทำงานต่อไป ถึงแม้สถานการณ์โควิด-19 จะยังน่าเป็นห่วง แต่ชีวิตยังคงต้องทำงานต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด