svasdssvasds

โรงเรียนหอวัง ย่านลาดพร้าว เปิดสอบรับนักเรียนเข้าสู่ชั้น ม.1

โรงเรียนหอวัง ย่านลาดพร้าว เปิดสอบรับนักเรียนเข้าสู่ชั้น ม.1

วันนี้มีการเปิดสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( ม.1) มีนักเรียนเข้าสอบประมาณ 1,274 คน โดยทางโรงเรียนหอวัง รับเข้าเรียนได้ประมาณ 500 คนเท่านั้น ซึ่งประกาศผลสอบ ม.1 ในวันที่ 24 พ.ค. นี้

บรรยากาศสนามสอบวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักและพร้อมๆ กับความกังวล ก่อนเข้าห้องสอบทั้งของนักเรียนและผู้ปกครอง

อย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ ทางนพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. ได้ย้ำมาตรการห้ามใช้อาคาร สถานที่ของสถานศึกษาในพื้นที่สีแดง  4 จังหวัด คือ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โรงเรียนหอวัง ย่านลาดพร้าว เปิดสอบรับนักเรียนเข้าสู่ชั้น ม.1

โรงเรียนหอวัง ย่านลาดพร้าว เปิดสอบรับนักเรียนเข้าสู่ชั้น ม.1

โรงเรียนหอวัง ย่านลาดพร้าว เปิดสอบรับนักเรียนเข้าสู่ชั้น ม.1

โรงเรียนหอวัง ย่านลาดพร้าว เปิดสอบรับนักเรียนเข้าสู่ชั้น ม.1

โรงเรียนหอวัง ย่านลาดพร้าว เปิดสอบรับนักเรียนเข้าสู่ชั้น ม.1

โรงเรียนหอวัง ย่านลาดพร้าว เปิดสอบรับนักเรียนเข้าสู่ชั้น ม.1 โรงเรียนหอวัง ย่านลาดพร้าว เปิดสอบรับนักเรียนเข้าสู่ชั้น ม.1